Útlevél a konzulnál

A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok Magyarország külképviseletein is benyújthatnak biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél kiállítása iránti kérelmet. Az eljárás során a konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően felveszi a kérelmet (fényképet, ujjnyomatot, aláírást elektronikus formában), amelyet elektronikus úton továbbít a Belügyminisztérium részére. Az elkészült magánútlevél az ügyfél kérésére a külképviseleten is átvehető. Az ügyforgalom miatt számos külképviseleten előzetesen időpontot kell foglalni az útlevél iránti igény benyújtásához. Kérjük, érdeklődjön az adott külképviseleten!

sárga vonal
1. Magánútlevél 

Magánútlevélre jogosult minden magyar állampolgár. A magánútlevél érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor, valamint annak függvényében kerül megállapításra, hogy az ujjnyomat megfelelő minőségű felvétele sikeresen megtörtént-e. A külképviseleten magánútlevél iránti kérelmet normál eljárás keretében lehet benyújtani, soron kívüli és azonnali kérelmek beadására nincsen lehetőség.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A kérelem beadásakor személyesen kell megjelenni (Kivételeket lásd ezen a linken) az arcképmás, az aláírás és az ujjnyomat felvétele céljából. A kérelem átvételekor a konzul a benyújtott iratok alapján ellenőrzi a kérelmező magánútlevélre való jogosultságát, a személyazonosságát és az állampolgárságát.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be. A 12 év alatti kiskorú a személyes megjelenés kötelezettsége alól mentesül, mivel e korhatár alatti kérelmezőknek nem kell ujjnyomatot adni. Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie. Abban az esetben elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájáruló nyilatkozatot tett, és az erre vonatkozó iratot bemutatja a kérelmet benyújtó szülő (törvényes képviselő). A hozzájáruló nyilatkozat felhasználására a megtételétől számított 15 napon belül megindított eljárásban van lehetőség.

A magánútlevél iránti kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek eljárási illetéket és konzuli közreműködői díjat kell fizetnie az adott országban meghatározott valutanemben.

Az eljárási illeték összege

Rendes eljárásban a nagykorú kérelmező részére kiállított magánútlevél eljárási illetéke

 • 5 évig érvényes magánútlevél esetén 7500 forint
 • 10 évig érvényes magánútlevél esetén 14000 forint
 • 65 év felettiek 10 évig érvényes, ujjnyomatot tartalmazó magánútlevele illetékmentes.

Az egy éves érvényességgel kiállított útlevél illetéke 2500 forint.

Rendes eljárásban a kiskorú kérelmező részére kiállított magánútlevél esetén az eljárási illeték

6 év alatt:

 • 3 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
 • 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 1250 forint
 • 3 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 forint

6-12 éves korig:

 • 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
 • 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 1250 forint
 • 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 forint

12-18 éves korig:

 • 5 évig érvényes magánútlevél 2500 forint
 • 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 1250 forint
 • 5 évig érvényes magánútlevél saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 forint.

Magyarországon beadott kérelmek esetén az útlevelek külképviseleten történő átvételekor konzuli közreműködési díjat kell fizetni és az előző útlevelet be kell mutatni érvénytelenítés céljából.

További információért keresse a Belügyminisztérium oldalát: http://nyilvantarto.hu/hu/utlevel

sárga vonal
2. Ideiglenes magánútlevél  

Ha külföldi tartózkodása során a magyar állampolgár útlevele, illetve személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, a konzul kérelemre hazatérés, illetve a kérelmező szokásos tartózkodási helye szerinti ország területére történő visszatérés céljából ideiglenes magánútlevelet állít ki. Kivételes esetben, bizonyos feltételek mellett, lehetőség van a magyar állampolgár részére külföldön való további tartózkodásához, tovább- és hazautazásához legfeljebb egy évig érvényes ideiglenes magánútlevél kiállítására is.

Az ideiglenes magánútlevél iránti eljárás illetékmentes, de a kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek 30 EUR konzuli díjat kell fizetnie. 

A hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevelet a konzuli tisztviselő a bajba jutott magyar állampolgár részére díjmentesen és soron kívül állítja ki.

A hazatérés céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

Külföldön tartózkodó magyar állampolgár kérelmére hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet kell kiállítani, ha az állampolgárnak a külföldre utazásra jogosító útlevele vagy személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, lejárt, elveszett vagy eltulajdonították, és a hazautazásig magánútlevél nem állítható ki, vagy egyéb okból nem szerezhető be az utazás megkezdéséig. Az úti okmány külföldi elvesztését, ellopását, megsemmisülését, valamint az elveszettnek vélt úti okmányt a magyar állampolgár köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított három munkanapon belül a külképviseleten bejelenteni.

A bejelentés az ügyfél személyes megjelenése esetén, jegyzőkönyv felvételével történik. 

A konzuli tisztviselő kérelemre, hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet állít ki a külföldön született és 6. életévét be nem töltött, jogszabály alapján vélelmezett magyar állampolgárnak, ha magyar hatóság által kiállított útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal még nem rendelkezett, és a hazautazásáig magánútlevél nem állítható ki.

A kérelem benyújtásakor a kérelmező nyilatkozik arról, hogy Magyarországra vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti ország területére kíván visszatérni, továbbá a konzuli tisztviselő ellenőrzi a nagykorú kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát.

Az ideiglenes magánútlevél Magyarország vagy a jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti ország területére történő egyszeri beutazásra jogosít. Az ideiglenes magánútlevél érvényességi idejét a hivatásos konzuli tisztviselő állapítja meg az utazás céljához szükséges időtartam figyelembevételével.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban még nem rendelkezett magánútlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal, a kérelemnyomtatványon a „szülői nyilatkozat” részt mindkét szülőnek (törvényes képviselőnek) együttesen alá kell írnia. Ha csak az egyik szülő jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a személyesen megjelenni nem tudó szülőnek (törvényes képviselőnek) az úti okmány kiállításához hozzájáruló nyilatkozatát tartalmazó okiratot vagy a szülői felügyeleti jog megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okiratot.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban már rendelkezett magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, nem szükséges a szülők (törvényes képviselők) hozzájáruló nyilatkozata.

Az ideiglenes útlevelet ebben az esetben csak a korábbi utazási okmány érvényességi idejéig szóló, de legfeljebb egy éves érvényességgel lehet kiállítani.

A továbbutazás és továbbtartózkodás céljából kiállított ideiglenes magánútlevél iránti kérelem benyújtása

A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát és a továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevélre való jogosultságát. A továbbutazás céljára szolgáló ideiglenes magánútlevél nemcsak hazatérésre, hanem továbbutazásra, illetve külföldön való tartózkodásra is jogosít.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban már rendelkezett magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, nem szükséges a szülők (törvényes képviselők) hozzájáruló nyilatkozata. Az ideiglenes útlevelet ebben az esetben csak a korábbi utazási okmány érvényességi idejéig szóló, de legfeljebb egy éves érvényességgel lehet kiállítani.

Részletes leírást az ideiglenes magánútlevél kiállításáról itt talál.