Válassza ki az országot/térséget, majd kattintson a tovább gombra!

Tájékoztatás a járványügyi helyzet szerinti biztonsági besorolásokról

A Konzuli Szolgálat ezúton hívja fel a külföldre utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Továbbá minden utazó saját maga felelős biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása során. A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai azt a célt szolgálják, hogy naprakész információkkal segítsék Önöket ezen döntések meghozatalában.Bővebben

Készüljön fel utazására!

A Konzuli Szolgálat utazási tanácsai az utazásra vonatkozó döntés meghozatalában nyújtanak segítséget, ugyanakkor a külföldre utazás mindig egyéni felelősség és döntés.

A gondtalan utazáshoz megfelelő utas-, baleset- és poggyászbiztosítás megléte nélkülözhetetlen.

Tegye biztonságosabbá utazását, még utazás előtt regisztráljon konzuli védelemre!

2022. 08. 10.
1) A Covid-19 járvány időszakára vonatkozó utazási tanácsok

Spanyolország COVID-tájékoztatással (beutazási feltételekkel) foglalkozó oldalának linkje:

https://www.sanidad.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 

Az alábbiakban szereplő információk tájékoztató jellegűek, azok közreadása Spanyolország illetékes hatóságainak értesítésén alapul. Bár képviseleteink mindent megtesznek, hogy naprakész információkat közöljenek, felelős és aktuális tájékoztatásért a megadott weboldalon, az ott szereplő hatóságnál érdeklődhetnek.

A világjárvány miatt kialakult utazási korlátozások frissítése folyamatos, a közölt adatok tájékoztató jellegűek, valamint csak a már hatályba lépett szabályokat tartalmazzák.

a. Be lehet-e utazni az országba? Igen. 

Az Európai Unió és a Schengeni Térség tagállamaiból – köztük Magyarországról – beutazók nem esnek át egészségügyi ellenőrzésen Spanyolországba belépéskor, amelynek keretében nem kell sem EU digitális Covid igazolással rendelkezni, sem előzetes regisztrációt elvégezni a belépéshez. A beutazáshoz továbbra is szükséges az érvényes, fényképes úti okmány (útlevél vagy személyazonosító igazolvány).

Az Európai Unió és a Schengeni Térség tagállamaitól eltérő valamennyi harmadik országból Spanyolországba légi vagy vízi úton történő beutazás esetén - függetlenül a kiindulási országtól - az alábbi dokumentummal kell rendelkezni:

Érvényes EU digitális Covid igazolás

Ha érvényes EU digitális Covid igazolással (vagy azzal egyenértékű igazolással) rendelkezik a beutazó, akkor az útiokmányon kívül semmilyen más dokumentumra, előzetes regisztrációra nincsen szükség. Amennyiben nem biztos az EU digitális Covid igazolás érvényességében, az alábbi oldalon tudja azt ellenőrizni: https://www.spth.gob.es/spain-validator

Az EU digitális Covid igazolással egyenértékű igazolások: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en

VAGY

QR-kód az SPTH formanyomtatvány kitöltésével és Igazolás a beoltottságról vagy a negatív teszteredményről vagy a fertőzésen átesettségről, ha nem rendelkezik érvényes EU digitális Covid igazolással

A formanyomtatványt a https://www.spth.gob.es honlapon vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH applikáción keresztül kell kitölteni az indulás előtt, amelynek során meg kell adni az adott igazolás (beoltottságról, negatív teszteredményről vagy a fertőzésen átesettségről) adatait. A formanyomtatvány kitöltése után az utas egy QR-kódot kap a megadott e-mail címre, amelyet be kell mutatni egyrészt az indulás előtt a beszállást kezelő személyzetnek, másrészt érkezéskor az ellenőrzés során. A QR-kód bemutatható kinyomtatva vagy telefonról is.

Térkép az egyes országokból történő beutazási feltételekről: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spthRequisitosEntradaEspana/home.htm 

A repülőtereken, kikötőkben – ha az Európai Unió és a Schengeni Térség tagállamaitól eltérő harmadik országból utaznak be – az országba belépéskor alkalmazott egészségügyi ellenőrzés hőmérsékletmérésből, dokumentum ellenőrzésből és szemrevételezésből áll, ezek részleteiről ITT tájékozódhat.

Ezen felül a spanyolországi reptereken szúrópróba szerűen antigén gyorsteszt elvégzését tehetik kötelezővé, amelyet a reptéren végeznek el a leszállást követően. A beutazó az országba belépés érdekében ennek tűrésére és a teszthez szükséges mintavétel engedésére köteles. 

Érvényes EU digitális Covid igazolás, amely három féle lehet:

I. Igazolás beoltottságról

A származási ország illetékes hatósága által kiállított igazolást fogadnak el, amely igazolja, hogy a WHO vagy az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) által engedélyezett vakcinával került beoltásra a beutazó. (Jelenleg a SputnyikV vakcina nem tartozik ebbe a körbe.) Amennyiben a beutazó nem engedélyezett vakcinával (pl.: SputnyikV) van beoltva és ezt követően a WHO vagy az EMA által engedélyezett vakcinából kapott emlékeztető, harmadik oltást, akkor az ezekről kiállított igazolás is megfelelő a beutazás vonatkozásában. 

Az igazolás érvényessége: az alapoltás utolsó dózisának (Janssen esetében az 1., a többi vakcina esetében a 2. dózis) beadása napját követő 14. naptól kezdődően a 270. napig fogadják el érvényesnek, kivéve a 18 év alattiak igazolása, amelynek az érvényessége nem jár le. Az emlékeztető oltásról kiállított igazolást az emlékeztető oltás beadásának napjától fogadják el érvényesnek és az érvényessége nem jár le.

A harmadik oltással történő utazásra vonatkozóan érvényes szabályok: Amennyiben a beutazó nem engedélyezett vakcinával (pl.: SputnyikV) van beoltva (alapoltás) és ezt követően a WHO vagy az EMA által engedélyezett vakcinából kapott emlékeztető, harmadik oltást, akkor az ezekről kiállított igazolás is megfelelő a beutazás vonatkozásában.

Az igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • beoltott neve,
 • a beoltás dátuma: megjelölve az utolsó dózis beadásának dátumát,
 • a vakcina típusa,
 • beadott dózisok száma,
 • kiállító ország,
 • az igazolást kiállító szervezet megjelölése.

Elfogadott oltások: Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca, Novarax, Sinopharm, Sinovac. A SputnyikV vakcinát csak abban az esetben fogadják el, ha a beoltott már emlékeztető oltást is kapott a fent felsorolt oltások egyikéből. 

II. Igazolás teszteredményről

A negatív eredményű igazolást fogadják el az alábbi tesztekről és részletek szerint:

 • nukleinsav-amplifikációs (NAAT) teszt (= PCR, TMA), ha a mintavételre az indulástól visszafelé számított 72 órán belül került sor vagy 
 • antigén gyorsteszt, ha a mintavételre az indulástól visszafelé számított 24 órán belül került sor. Az Európai Unió Egészségbiztonsági Bizottsága által közzétett alábbi listán szereplő antigén tesztek az elfogadottak: Elfogadott antigén tesztek

Az igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • név,
 • mintavétel dátuma,
 • elvégzett teszt típusa,
 • kiállító ország.

III. Igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen

Illetékes hatóság vagy egészségügyi szolgáltató által kiállított igazolást fogadnak el feltéve, hogy az első pozitív eredményű NAAT (=PCR, TMA) teszt vagy antigén gyorsteszt elvégzését követően legalább 11 nappal később állították ki. Az igazolás az első pozitív eredményű teszt kiállításától számított 180. napig érvényes. Az Európai Unió Egészségbiztonsági Bizottsága által engedélyezett antigén gyorsteszteket fogadják el, amelyeket egészségügyi szakember vagy a teszt elvégzésére kvalifikált ember végzett el (https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/covid-19_rat_common-list_en.pdf). 

Az igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • név,
 • az első pozitív eredményű teszt kiállításának dátuma 
 • elvégzett teszt típusa,
 • kiállító ország.

Ha az Európai Unió és a Schengeni Térség tagállamaitól eltérő bármely harmadik országból beutazó nem rendelkezik érvényes EU digitális Covid igazolással, akkor a fenti részleteknek megfelelő Igazolással kell rendelkezniük a beoltottságról, a negatív teszteredményről vagy a fertőzésen átesettségről. Az igazolást spanyol, angol, francia vagy német nyelven fogadják el. Ha ezektől eltérő nyelven került kiállításra az igazolás, akkor hiteles spanyol fordítást is be kell szerezni hozzá.

A Kanári-szigetekre (ideértve Tenerifét) vonatkozó aktuális külön helyi szabályozásról Magyarország Kanári-szigeteki Tiszteletbeli Konzulátusának oldalán tájékozódhatnak.

A Baleár-szigetekre vonatkozó aktuális külön helyi szabályozásról a Baleár-szigeteki kormányzati honlapon tájékozódhatnak.

A beutazási szabályok megsértése vagy nem teljesítése esetén pénzbírság kiszabására kerülhet sor.

Beutazás harmadik országokból:

Spanyolország fenntartja a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó beutazási tilalmat. A beutazási tilalom alól kivételt képeznek az alábbiak: 

 • azok a természetes személyek, akik az Európai Unió valamely tagállamában, a Schengeni övezet valamely tagállamában, az Andorrai Hercegségben, a Monacói Hercegségben, Vatikánvárosban vagy San Marino Köztársaságban rendelkeznek szokásos tartózkodási hellyel és a szokásos tartózkodási helyükre utaznak,
 • EU vagy Schengeni térség tagállama által kiállított hosszú távú tartózkodást lehetővé tevő vízummal rendelkezők,
 • légi szállításban dolgozó személyzet a munkavégzésük során,
 • egészségügyi szakemberek, kutatók a munkavégzésükkel összefüggésben,
 • a 12 év alatti kiskorúak,
 • aki rendelkezik igazolással a beoltottságról a COVID-19 ellen, a fertőzésen átesettségről vagy negatív teszteredményről és ezt a spanyol Egészségügyi Minisztérium előírásai szerint igazolja (az elfogadott oltások és részletszabályok ld. fentebb).

b. Kell-e teszt? Igen.

Amennyiben az Európai Unió és a Schengeni Térség tagállamaitól eltérő bármely harmadik országból beutazó nem rendelkezik igazolással a beoltottságról, vagy igazolással arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen. A 12 év alatti kiskorúaknak ilyen esetben sem kell teszttel rendelkezniük.

c. Kell-e regisztrálni? Nem, ha az Európai Unió és a Schengeni Térség valamely tagállamából, köztük Magyarországról utazik be vagy ha harmadik országból utazik be és érvényes EU digitális Covid igazolással rendelkezik.

Akik légi vagy vízi úton utaznak be az országba az Európai Unió és a Schengeni Térség tagállamaitól eltérő bármely harmadik országból és nem rendelkeznek érvényes EU digitális Covid igazolással, kötelező kitölteniük egy formanyomtatványt az indulás előtt. A formanyomtatvány kitöltése után az utas egy QR-kódot kap a megadott e-mail címre, amelyet be kell mutatni egyrészt az indulás előtt a beszállást kezelő személyzetnek, másrészt érkezéskor az ellenőrzés során. A QR-kód bemutatható kinyomtatva vagy telefonról is.  A formanyomtatvány a https://www.spth.gob.es honlapon vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH applikáción keresztül tölthető ki. Ha a formanyomtatvány kitöltése során problémába ütköznek, a spth@sanidad.gob.es e-mail címre írjanak (mellékeljék a hibaüzenetről készített képernyőfotót és a levél tárgyában jelöljék meg, hogy a honlapot vagy mobil applikációt használták.) 

d. Oltottsággal járó kedvezmények: Van.

Aki az Európai Unió és a Schengeni Térség tagállamaitól eltérő harmadik országból utazik be és rendelkezik Igazolással a beoltottságról az 1.a. pontban meghatározott részleteknek megfelelően, az korlátozástól mentesen utazhat be az országba.

e. Oltatlanokra / nem elfogadott vakcinával oltottakra vonatkozó szabályok

Az Európai Unió és a Schengeni Térség tagállamaitól eltérő bármely harmadik országból beutazó oltatlan személyeknek az a) pontban meghatározott igazolással kell rendelkezniük negatív teszteredményről vagy a COVID-19 fertőzésen átesettségről.

Azok, akik nem elfogadott vakcinával kerültek beoltásra, az a) pontban meghatározott igazolással kell rendelkezniük negatív teszteredményről vagy a COVID-19 fertőzésen átesettségről vagy ha a WHO vagy az EMA által engedélyezett vakcinából már kapott emlékeztető harmadik oltást, akkor az erről kiállított EU digitális Covid igazolás is megfelelő a beutazás vonatkozásában.

f. Karanténkötelezettség: Nincs.

Spanyolországba történő beutazás esetén jelenleg automatikus karanténkötelezettség nincsen. 

Nem kell karanténba vonulnia annak, aki tünetmentes vagy enyhe tüneteket produkáló COVID-19 fertőzött, valamint aki igazoltan COVID-19 fertőzöttel szoros kapcsolatba került. Kötelező a karantén, ha az igazoltan COVID-19 fertőzött idősotthon lakója vagy kórházi ellátásra szorul. Ezekben az esetekben a karantén ideje 5 nap, amiből hamarabb lehet szabadulni, ha legalább 24 óra tünetmentesen telt el. 

Összhangban a Konzuli Szolgálat általános tájékoztatásával, mely a külföldre utazást a jelenlegi járványhelyzetben nem javasolja, illetve, mivel a járványügyi intézkedések alól a konzuli tisztviselő semmilyen módon nem tud enyhítést vagy felmentést eszközölni, a Konzuli Szolgálat e kérdésben további tájékoztatást nem ad, az illetékes hatóság döntéseit az előzőek szerint nem értelmezi. Kérjük a megadott linken szereplő hatósághoz fordulni további kérdéseivel:  https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/telefonos.htm 

g. Üzleti célú beutazás feltétele:

Az általános feltételek irányadóak erre az esetre vonatkozóan is.

h. Tranzitálási szabályok:

A tranzitálás megengedett. Tranzitálás során - azaz ha nem hagyja el a repülőtéri vagy kikötői tranzitzónát és legfeljebb 24 órán belül tovább utazik - sem formanyomtatvány kitöltése, sem igazolás nem szükséges.  

i. A célország beutazási feltételei alóli mentesség

Nem vonatkoznak a beutazási követelmények, azaz nem kell érvényes EU digitális Covid igazolással rendelkeznie és nem kell előzetesen formanyomtatványt sem kitöltenie:

 • az Európai Unió és a Schengeni Térség bármely tagállamából, köztük Magyarországról történő beutazás esetén,
 • a nemzetközi áru- vagy személyszállítási járművek személyzetének a munkavégzésük során,
 • 12 év alatti kiskorúaknak,
 • tranzitálóknak, ha nem hagyják el a reptéri vagy kikötői tranzitzónát és a Spanyolországban tartózkodás időtartama nem haladja meg a 24 órát.

j. Egyéb hasznos infók

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya használatával kapcsolatban a NEAK alábbi linkjén tudnak tájékozódni: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon 

A spanyolországi repülőterekkel kapcsolatos aktuális információkról https://www.aena.es/en/passengers/passengers.html honlapon tájékozódhat.

Problémák az utazási irodával, légitársasággal? További információ az Utasjogok fejezetben található.

PCR vagy antigén tesztet többek között az alábbi tesztközpontokban lehet csináltatni, amely példálózó jellegű, számos egyéb hely áll rendelkezésre ezeken felül:

2) Kiutazás az országból:

Kiutazás előtt tájékozódjanak a célországban irányadó beutazási feltételekről.

3) Helyi járványügyi szabályok:

Spanyolországban kötelező a maszkviselés a 6 évnél idősebb személyek számára a tömegközlekedési eszközökön, továbbá az egészségügyi intézményekben, kórházakban, gyógyszertárakban, idősotthonok közösségi tereiben. Kivétel ez alól, akiknél a maszk viselése légzési nehézséget vált ki, egészségügyi okokból nem viselhetnek maszkot, vagy olyan tevékenységet végeznek, melynek során ellehetetlenül a maszk viselése (pl. sportolás, étkezés). 

Egészségügyi minisztérium információs telefonszámai tartományi lebontásban: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/telefonos.htm

További információ itt található.

4) Nyári szezonra vonatkozó további információ:

Magyarországról turisztikai céllal is korlátozástól mentesen be lehet utazni Spanyolországba. Nyaralásuk teljes időtartama alatt kiemelten figyeljenek okmányaikra és értéktárgyaikra. A turisztikai szezonnak köszönhetően ismételten kiemelkedően magas a turisták ellen elkövetett bűncselekmények száma, amelyek közül különösen Katalónia és Valencia tartományokban egyre több a személy elleni erőszakkal elkövetett lopás, rablás. 

Jellemző elkövetési módszerek: 

 • metróban és a nevezetességek környékén a hátizsákokból való pénztárca, mobiltelefon eltulajdonítása, 
 • éttermekben az asztalra kitett tárcák vagy a szék mellé, mögé, alá helyezett táskák figyelemeltereléssel történő észrevétlen elvitele,
 • autóbérlés során, még bekamerázott helyen sem riadnak vissza az ablakok betörésétől és a kesztyűtartóban vagy a csomagtartóban, tehát láthatatlan helyen hagyott értékek, bőröndök, okmányok elvitelétől, 
 • autóúton/autópályán bevált módszerrel - „gumis trükkel” - állítják le a gyanútlan autósokat; (azt jelzik, hogy baj van a hátsó kerékkel). Céljuk az utasokat kiszállítani és hátra csalni az autó mögé, amíg egy másik társuk elviszi az első ülésen hagyott értékeket. 

Kérjük, hogy külföldre utazáshoz csak a legszükségesebb okirataikat hozzák magukkal: útiokmány (személyi igazolvány vagy útlevél), eu-s egészségbiztosítási kártya, bankkártya, esetleg vezetői engedély, amennyiben autóbérlés feltétlenül szükséges.

A fontos okmányokat ne tartsák egy helyen, különösen ne tartsák egy táskában! Ha többen utaznak, ne egy személynél legyen minden érték!!!

Fentiekre tekintettel mindenképpen elővigyázatosság és körültekintés szükséges a nyaralás teljes időtartama alatt!!!

A beutazáshoz biztosítás nem kötelező, de mindenképpen kiemelten javasoljuk a Covid-19 –re is kiterjedő utasbiztosítás megkötését a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében.

5) Beutazás Magyarországra:

2022. március 7-én hatályát vesztette a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. Korm.rendelet, ennél fogva a Magyarországra történő beutazásra vonatkozó korlátozások is megszűntek. A magyarországi beutazás mindenkori szabályaival kapcsolatban az ORFK határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni. Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb információt:  http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek 

A koronavírussal kapcsolatos információkat http://www.koronavirus.gov.hu/ oldalon találhatják, illetve érdeklődhetnek telefonon belföldről a +36 80 277 455 és a +36 80 277 456, külföldről a +36 1 550 1825-ös telefonszámon vagy elektronikusan a koronavirus@1818.hu címen. 

A magyar határellenőrzéssel kapcsolatos aktuális információk megtalálhatók: a határátlépéssel kapcsolatos aktuális információk (ORFK) oldalon és érdeklődni lehet a koronavirus@bm.gov.hu címen. 

A világjárvány miatt megfontolásra javasoljuk a külföldre utazást! 

Spanyolországban a közbiztonság semmivel sem rosszabb, mint más nyugat-európai országban, ugyanakkor a turistákra szakosodott bűnözői csoportok aktív jelenléte miatt indokolt a józan óvatosság. Madridban, Barcelonában és a népszerű turisztikai célpontokban a legfőbb problémát a turisták vagyontárgyai ellen elkövetett bűncselekmények (pl.: zsebtolvajlások) jelentik. Ráadásul különösen Katalóniában és Valencia tartományban emelkedik a személy elleni erőszakkal elkövetett lopások, rablások száma. Jellemző elkövetési módszerek: 

 • metróban és a nevezetességek környékén a hátizsákokból való pénztárca, mobiltelefon eltulajdonítása, 
 • éttermekben az asztalra kitett tárcák vagy a szék mellé, mögé, alá helyezett táskák figyelemeltereléssel történő észrevétlen elvitele,
 • autóbérlés során, még bekamerázott helyen sem riadnak vissza az ablakok betörésétől és a kesztyűtartóban vagy a csomagtartóban, tehát láthatatlan helyen hagyott értékek, bőröndök, okmányok elvitelétől,
 • autóúton/autópályán bevált módszerrel - „gumis trükkel” - állítják le a gyanútlan autósokat; (azt jelzik, hogy baj van a hátsó kerékkel). Céljuk az utasokat kiszállítani és hátra csalni az autó mögé, amíg egy másik társuk elviszi az első ülésen hagyott értékeket. 

Kérjük, külföldre utazáshoz csak a legszükségesebb okirataikat hozzák magukkal: útiokmány (személyi igazolvány vagy útlevél), eu-s egészségbiztosítási kártya, bankkártya, esetleg vezetői engedély, amennyiben autóbérlés feltétlen szükséges.

A fontos okmányokat ne tartsák egy helyen, különösen ne tartsák egy táskában!

Fentiekre tekintettel mindenképpen elővigyázatosság és körültekintés szükséges a nyaralás teljes időtartama alatt.

Spanyolországban több rendőri testület működik: a városi, elsősorban közlekedésrendészet, a Guardia Urbana; a helyi rendőri szervezet - pl. Katalóniában a Mossos d'Esquadra, Baszkföldön az Ertzaintza -; a határőrizetet is végző Policía Nacional; illetőleg a dobozszerű sapkájáról felismerhető csendőrség, a Guardia Civil. Amennyiben a turista kapcsolatba kerül a rendőri szervek valamelyikével érdeklődje meg, hogy melyik testületről van szó. Ez megkönnyíti az esetleges utólagos eljárásokat, mint a hivatalos jegyzőkönyv-másolat beszerzése a biztosító számára.

Barcelona (és egész Katalónia) területéről a 112-es egységes segélyhívó számra (rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem) indított segélyhívásokat magyar nyelven is fogadják, oly módon, hogy a hívás beérkezésétől számított 30 másodpercen belül kapcsolnak tolmácsot.

A segélyhívás megkönnyítésére továbbá letölthető a Spanyolország nagy részében (jelenleg Madridban, Kasztília és León, Cantabria tartományban, Katalóniában, valamint Melillában és a Baleár-szigeteken) működő „My112” elnevezésű mobilalkalmazás (https://play.google.com/store/apps/details? id=com.telefonica.my112&hl=es, illetve https://itunes.apple.com/es/app/my112/id804779618?mt=8) is, amely használatakor automatikusan tájékoztatást ad a rendvédelmi szerveknek a hívó hollétéről (mind), továbbá vészhelyzet esetén fogadja az ezen szervek által kiadott riasztást.

A spanyol kormány a 2015. júniusi franciaországi és tunéziai merényleteket követően 4-es fokozatúra emelte a terror-fenyegetettségi szintet, amelyet azóta is fenntartanak (a mindenkori terrorfenyegetettségi szintet a www.interior.gob.es/prensa/nivel-alerta-antiterrorista honlapon teszi közzé a spanyol belügyminisztérium).

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek!

Beutazási feltételek: Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:
Elvárt érvényessége:
Igen IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes útlevél: (Csak konzul állít ki!)

Elvárt érvényessége:

Igen IGEN

Az utazás utolsó napjáig. További információt az alábbi linken talál.

Személyi igazolvány: Elvárt érvényessége: Igen IGEN
Az utazás utolsó napjáig.
Ideiglenes személyi igazolvány: Elvárt érvényessége: Igen IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány:

Igen IGEN

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: Nem NEM
úti okmányok
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi igazolvány): Igen IGEN
Kérjük, tájékozódjon! Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló Megállapodás

Megjegyzés: A fent ismertetett utazási tanácsok a spanyol szigetekre is érvényesek – mind a turisztikai célú tartózkodás, mind a letelepedés tekintetében – hiszen közigazgatásilag a szigetek és a szárazföldi területek között nincsen eltérés.

A Spanyolországhoz tartozó szigetek a következők:

Kanári-szigetek: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro, Gomera (Madridi Magyar Nagykövetség konzuli kerülete)

Baleár-szigetek: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera (Barcelonai Magyar Főkonzulátus konzuli kerülete)

Magyar állampolgárok vízummentesen utazhatnak a Gibraltár brit tengerentúli területre. A határátkelés történhet a hazautazás napjáig érvényes magyar útlevél vagy a hazautazás napjáig érvényes személyi igazolvány használatával is. Lásd: www.gibraltarairport.gi/content/documentation-requirementsTovábbi hasznos információ

A vagyon elleni bűncselekmények (főként zsebtolvajlások) gyakorisága miatta Spanyolországba beutazók számára javasoljuk, hogy útiokmányaik adatoldalát, repülőjegyüket, beszállókártyájukat elektronikus formátumban (fénykép) tárolják el mobiltelefonjaikban és saját e-mailfiókjukban, illetve hozzák magukkal az útiokmány papír alapú másolatát is.

Kiskorúak beutazása:

A spanyol rendőrség tájékoztatása szerint ajánlatos, hogy a törvényes képviselő nélkül, kísérettel vagy kíséret nélkül utazó kiskorú gyermekek vagy azok kísérői rendelkezzenek a spanyolországi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes képviselőjének/képviselőinek egyszerű (előírt forma nélküli, lehetőség szerint egy világnyelven írott) beleegyező nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, utazási célt, időtartamot, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. A nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. Ajánlatos továbbá, hogy rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány adatoldalának másolatával. Nyilatkozat minta

Vízum:

Vízum turista célú beutazás esetén: Vízum beszerzése nem szükséges

Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak időtartama.

Házikedvencek beutazása:

További információt a NÉBIH oldalán talál, valamint www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/comercio-exterior- ganadero/desplazamiento-animales-compania/Viajar-perros-gatos-hurones.aspx (spanyol nyelven)

Vám:

Megegyezik az uniós szabályozással https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/La_Aduana_espanola.shtml

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal utastájékoztatója

Növényegészségügyi és behozatali előírások változása

Pénznem: Euró (EUR)

Időjárás: Mediterrán éghajlatú, a keleti és a déli partszakaszokon magas a napos órák száma és minimális a csapadékmennyiség, a tél pedig enyhe. A kontinentális vonásokkal bíró belterületeken nagyobb a hőmérsékletingadozás, a nyarak rendszerint forrók, a tél viszont meglehetősen hideg lehet. Az északi partszakaszra az óceáni éghajlat a jellemző, mérsékeltebb nyárral és csapadékosabb téllel. A Kanári-szigeteken szubtrópusi éghajlat uralkodik, a hőmérséklet egész évben 18 és 24 °C között mozog, minimális a csapadékmennyiség.

Biztosítás: Spanyolországban az Európai Egészségbiztosítási Kártyával a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe az egészségügyi szolgáltatások.Az európai egészségbiztosítási kártyával a szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes spanyol szervével szerződésben álló szolgáltatótól lehet - az egyenlő elbánás elvének megfelelően - igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Bővebb információ: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/egeszsegugyi_ellatas_kulfoldon/eu_ellatas_az_egt_allamokban/spanyolorszag_egt_ellatas | Betegség külföldi utazás idején

Közlekedés: A gépjárművel utazóknak nem szükséges a nemzetközi jogosítvány. A magyar, kártya formátumú jogosítvány Spanyolországban is használható, amennyiben mind a kategória (korlátozások nélkül), mind a kártya érvényes. https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/canje-de- permisos/union-europea.shtml | Magyar jogosítványok honosítása Spanyolországban

Ha személyautóval érkezik, kérjük, utazás előtt szíveskedjen ellenőrizni, hogy a gépjármű összes hivatalos dokumentuma (forgalmi engedély, nemzetközi GFB-t igazoló zöld kártya) rendelkezésre álljon. Spanyolországban a gépjárművekben kötelező tartozék a fényvisszaverő mellény, melyből utasonként egy darabot kell a gépkocsiban tartani. Használata a közúton a gépkocsit elhagyó utasoknak is kötelező. Hiányában a bírság mértéke elérheti a 90-100 eurót. Az autóban történő mobiltelefon-használat büntetési tétele 300 euró. A jogosítvány nélküli közlekedés bűncselekménynek számít, ezt 3-6 havi szabadságvesztéssel, avagy 900 euróig terjedő pénzbüntetéssel, vagy közmunkával sújthatják.

2020. január 1-től munkanapokon 7 és 20 óra között Barcelona egész területén (Zona Franca, Vallvidrera, Tibidabo és Les Planes városrészek valamint a Ronda Litoral és a Ronda de Dalt körgyűrűk kivételével), továbbá az agglomerációs települések közül L’Hospitalet de Llobregat-ban és Sant Adrià de Besòs-ban, illetve Esplugues de Llobregat és Cornellà de Llobregat egy részén csak a legalább az Euro 2 kibocsátási határértékeknek megfelelő motorkerékpárok, Euro 3-nak megfelelő (jellemzően 2000 után gyártott) benzinüzemű és az Euro 4-nek megfelelő (jellemzően 2005 után gyártott) dízel gépjárművek) közlekedhetnek. A külföldi (nem spanyol) rendszámú járműveket előzetesen regisztrálni szükséges (erre 2019. december 16-tól nyílik lehetőség a https://zberegistre.ambmobilitat.cat/en/VehiclesEstrangers oldalon). Az előírásoknak nem megfelelő járművek külön engedéllyel legfeljebb évi 10 napot használhatóak. A haszongépjárművek a korlátozás alól 2021. január 1-ig mentesülnek. A szabályokat megsértők 100 és 500 euró közötti összegű bírságra számíthatnak. További információ angol nyelven a barcelonai önkormányzat honlapján: https://www.zbe.barcelona/en/index.html.

Gyorshajtás: a sebességhatár lakott területen 60 km/h-val, lakott területen kívül 80 km/h-val való átlépése már bűncselekmény, szabadságvesztéssel is büntethető. Spanyolországban 0,5 g/l véralkoholszintig (0,25 mg/l légalkohol) megengedett a vezetés. (Kezdő, valamint hivatásos vezetőknél az érték alacsonyabb.) 1,2 g/l-nél magasabb véralkoholszint (0,6 mg/l légalkohol) esetében azonban az ittas vezetés már bűncselekménynek számít, amit börtönnel, vagy közmunkával, illetve a jogosítvány elvételével sújtanak.

Spanyolországban útdíjat a fizetős autópályákon kell fizetni, és mivel kapurendszer van, a fizetést nem lehet elkerülni. Vagy a belépéskor, vagy az út elhagyásakor kell díjat fizetni a továbbhaladáshoz.

Gyakori jelenség, hogy a külföldi rendszámú autóval érkező turisták autóinak kerekét a forgalmi dugóban, vagy egy piros lámpánál egy autó mellé álló motoros kiszúrja. Percek múlva egy másik motoros előzékenyen figyelmezteti az autóst lyukas kerekére, segítséget ajánl neki, mialatt társa az autó utasterében található kistáskát kiemeli, vagy erőszakkal elveszi (esetenként az ajtók bezárása esetén az ablakokat betöri) és motorral elszáguld. Hasonló trükköt alkalmaznak az autópályák pihenőiben, vagy benzinkutaknál "dolgozó" szervezett bűnbandák is (olykor a kereket nem szúrják ki, csak valamilyen problémát jeleznek, megállásra kényszerítve ezzel a sofőrt).

A tehergépjármű- és buszvezetők figyelmét felhívjuk arra, hogy a Spanyolország területén tartózkodó szállítójárműveket fokozottan ellenőrzik, különös tekintettel a szállításhoz szükséges dokumentumokra és a pihenőidő betartására. Ellenőrzésre kerül a tachográf is, amelyet szabálytalanság esetén a rendőrök magukkal visznek és annak csak egy másolatát hagyják ott a járművezetőnél. A büntetés a legkisebb szabálytalanság esetén is több ezer euróra rúghat, amelyet ki kell fizetni, és addig a jármű nem haladhat tovább. A fizetésre készpénzben, illetve egyes esetekben bankszámlára történő utalással van lehetőség. Ezért különös figyelmet kell fordítani a tachográf pontos és korrekt vezetésének betartására.

A nagykövetség, vagy a főkonzulátus a büntetés jogszerűségét nem tudja megítélni, ezért csak a rendőrség és az ügyfelek közötti tolmácsolásban, információk beszerzésében, adott esetben a rendőrséghez intézett írásbeli kérelmek lefordításában és továbbításában segíthet.

A Spanyolországban működő különböző rendőri szervek telefonszámai:

 • Általános segélyhívó telefonszám: 112 (magyar mobilról: 0034-112)
 • Policía Nacional: 091 (magyar mobilról: 0034-091), magyar mobilról: 0034-93/290-3000
 • Policía Local / Guardía Urbana: 092 (magyar mobilról: 0034-092), magyar mobilról: 0034-93/223-5320
 • Guardía Civil: 062 (magyar mobilról: 0034-062), magyar mobilról: 0034-93/448-6650
 • Katalán Autonóm Rendőrség (Mossos d'Esquadra) központi száma, Barcelona: (0034)93/300-2296

A Szent Jakab-út

Felhívjuk a figyelmet, hogy a spanyol hatóságok korlátozást vezettek be a Szent Jakab-út (Camino de Santiago) franciaországi szakaszára, egészen pontosan a Pireneusokon keresztülvezető, a Saint Jean de Pied-de-Port (Franciaország) városától a Lepoeder hágón át az Orreaga/Roncesvalles (Navarra, Spanyolország) falvakig terjedő szakaszra (úgynevezett keleti útvonal).

Az említett útszakasz során 1250 méteres szintemelkedéssel kell számolni, egészen az 1400 méteres tengerszint feletti magasságig (Lepoeder). A téli hónapok viszontagságos időjárása, valamint ez a komoly fizikai megerőltetést jelentő szintemelkedés egyre több esetben sodorja komoly veszélybe a zarándokokat, valamint a segítségükre kivonuló mentőcsapatokat.

A fentiek miatt Navarra Önkormányzata hozott egy rendelkezést, mely alapján november 1. és március 31. között erre az útvonalra korlátozást vezetnek be, az áthaladást megtiltják.

Fenti szabály megszegését minden esetben szankcionálják. A büntetés mértéke 12000 euróig terjedhet. Amennyiben mentésre is sor kerül, annak költségeit szintén a zarándokra terhelik.

Alternatív útvonalnak javasolják az úgynevezett nyugati útvonalat az évnek ebben a szakaszában, amely Saint Jean de Pied-de-Port-tól indulva átvezet az Ibañeta hágón át Roncesvalles, Luzaide/Valcarlos felé.

Közegészség, egészségügyi helyzet:Spanyolországban a közegészségügyi helyzet megfelelő, járványoktól nem kell tartani. A csapvíz fogyasztása kizárólag a nagyvárosokban javasolt.

Az eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott 116 000-ás közösségi segélyvonal:Az Európai Unió valamennyi tagországában egységes segélyhívó szám működik az Európai Uniós tagországokban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi egységes európai segélyvonalon keresztül kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000. A szám Magyarországon is hívható: Kék-vonal

Egyéb információ: