Tájékoztatók a schengeni vízumkiadás általános szabályairól

Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagja. Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek, valamint a magyar külképviseletek által kibocsátott egységes schengeni vízumok és a magyar hatóságok által kiállított tartózkodási engedélyek is érvényesek a teljes schengeni térségben.

A schengeni államok körébe 2011. december 19-től 26 ország tartozik: az Európai Unió 27 tagja közül 22 ország (Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia), valamint Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein. 2023. január 1-jétől Horvátország is a schengeni térség része. Az Európai Unió tagállamai közül 4 ország – Bulgária, Ciprus, Írország és Románia – ugyanakkor továbbra sem része a schengeni térségnek.
A schengeni vízum- és beutazási szabályok a rövid távú, 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg.

Vízumkérelmezők figyelmébe

Vízumkérdőívek letöltése

A vízumkérdőív elérhető magyar, angol és francia nyelven. Letöltés és kinyomtatás után nyomtatott betűkkel vagy írógéppel kell kitölteni (latin betűkkel), majd a hiánytalanul kitöltött kérdőívet aláírással ellátva lehet benyújtani az illetékes magyar külképviseleten.

Három hónapot meg nem haladó tartózkodás

magyar | angol | francia | spanyol

Három hónapot meghaladó tartózkodás

A három hónapnál hosszabb tartózkodás iránti kérelem (pl. munkavállalás, családegyesítés, tanulmányok folytatása, stb.) nyomtatványai és egyéb dokumentumok elérhetők az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján. Felhívjuk figyelmét, hogy a tartózkodás minden egyes céljára különböző jelentkezési űrlapot kell kitölteni.

Angol: http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu Magyar: http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu

 

Uniós vízumkönnyítési megállapodások

A vízumok kiadásának megkönnyítéséről az Európai Unió, illetve egyes harmadik országok között létrejött vízumkönnyítési megállapodások a vízumkiadás feltételeinek megváltoztatása nélkül (azaz a vízumkérelmezőnek továbbra is eleget kell tennie az általános beutazási feltételeknek) eljárási könnyítéseket (pl. a vízumdíj csökkentése, meghatározott kategóriákba tartozó kérelmezők esetében többszöri beutazásra jogosító vízumok kiadása, rövidebb feldolgozási idő) biztosítanak bizonyos harmadik országok állampolgárai számára.

További információt az alábbi linken talál:

https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa_en

 

Vízummentesség Magyarországra történő beutazás esetén

Az alábbi lista azon országokat tartalmazza, melynek állampolgárai a listában megjelölt úti okmányokkal, az ott megjelölt időtartamban Magyarországra vízummentesen beutazhatnak. A listában nem szereplő ország állampolgára, vagy az itt fel nem sorolt úti okmány birtokosa számára vízum beszerzése szükséges, melyet lakóhelye szerinti, vagy olyan országban található magyar külképviseleten, vagy Magyarország nevében eljáró schengeni tagállam külképviseletén igényelhet, ahol jogszerűen, huzamos ideig tartózkodik (tartózkodási engedéllyel, vagy azzal egyenértékű vízummal rendelkezik).

A listában feltüntetett időtartamot meghaladó időtartamú tartózkodáshoz tartózkodási engedély szükséges, melyről az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján tájékozódhat: http://oif.gov.hu/index.php?lang=hu

Információ arról, hogy egy magyar állampolgár mely országokba – és milyen magyar úti okmányokkal – utazhat vízummentesen, itt található.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 610/2013/EU rendelet értelmében a harmadik országbeli állampolgárok (ide értve a vízummentesen beutazókat is) csak olyan úti okmánnyal utazhatnak be a schengeni térségbe, amelynek érvényessége legalább 3 hónappal meghaladja a schengeni térségből való kiutazás dátumát, és amely úti okmány a beutazáskor 10 évnél nem régebbi kiállítású.

Más schengeni tagállam által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek 180 napon belül 90 napig tartózkodhatnak vízummentesen Magyarország területén. Magyarország által kiállított tartózkodási engedély birtokosa főszabály szerint ugyanilyen időtartamban tartózkodhat más schengeni tagállam területén.

A Magyarország által elismert úti okmányok listája a következő linken érhető el.

Vízummentességi lista Magyarországra történő beutazás esetén

 

Utazás személyazonosító igazolvánnyal

Az Európai Gazdasági Térség alábbi államainak állampolgárai érvényes személyazonosító igazolvánnyal is beléphetnek Magyarország területére:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia.

A schengeni tagország Svájc érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező állampolgárai ezen okmánnyal ugyancsak beutazhatnak Magyarország területére.

Dánia, Izland, Írország nem állít ki személyi igazolványt, így állampolgáraik érvényes útlevéllel utazhatnak be Magyarországra.

Az előzőekben felsorolt állampolgárok beutazása vízummentes. A kilencven napot meghaladó tartózkodási szándékot az ún. regisztrációs igazolás kiállítása érdekében az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) Regionális Igazgatóságán szükséges bejelenteni. (Lásd az OIF honlapja: http://oif.gov.hu/index.php?lang=hu – Tartózkodás Magyarországon – EGT állampolgár regisztrációs igazolás)

Vízumkiadás Magyarország nevében

Hatályos vízumképviseleti megállapodások keretében a következő állomáshelyeken más schengeni tagállamok adnak ki vízumot Magyarország nevében.

Vízumkiadás Magyarország nevében lista

 

Tájékoztatók Schengenről
Vonatkozó jogszabályok

Vonatkozó uniós jogszabályok

Vonatkozó magyar jogszabályok

Hasznos linkek

I. Covid19 - járványügyi korlátozásokkal kapcsolatos tájékoztatások

II. Általános tájékoztatás

Panopto

Rövidfilm a vízumkiadáshoz szükséges biometrikus azonosítók felvételéről