Ha gyermeke születik külföldön

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől. A külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. 

sárga vonal
Születés magyarországi anyakönyvezése 

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelemnyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

  • eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva;
  • magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságot igazoló iratának másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
  • külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságot igazoló okmányának másolata (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány);
  • magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata (ha a szülők házasságukat Magyarországon kötötték, vagy hazailag anyakönyveztették). Ha a szülők külföldön kötött házasságukat Magyarországon nem anyakönyveztették, egyúttal azt is kérelmezni kell – Házasság külföldön;
  • ha a gyermek vonatkozásában betöltetlen az apai jogállás, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, amit – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a konzul előtt is meg lehet tenni.

Az apai elismerő nyilatkozat megtételére vonatkozó eljárás díjköteles 

Külképviseleteink – a helyi sajátosságokra is figyelemmel – az érdeklődőknek további tájékoztatást adnak az ügyintézés részleteiről.