Schengeni vízum- és beutazási szabályok

Vízummentes beutazás

Vízummentesen utazhatnak be és a schengeni térségben* bármely 180 napos időszakon belül 90 napot meg nem haladó ideig tartózkodhatnak az (EU) 2018/1806 tanácsi és parlamenti rendelet II. mellékletében felsorolt országok állampolgárai. A rendelet I. mellékletében szereplő országok állampolgárainak a külső határok átlépésekor vízummal kell rendelkezniük.

Vízumkötelezettség alól mentes országok:

 • Albánia (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők)
 • Amerikai Egyesült Államok
 • Andorra
 • Antigua és Barbuda
 • Argentína
 • Ausztrália
 • Bahama-szigetek
 • Barbados
 • Bosznia-Hercegovina (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők)
 • Brazília
 • Brunei
 • Chile
 • Costa Rica
 • Dél-Korea
 • Dominikai Közösség
 • Egyesült Arab Emírségek
 • Grenada
 • Grúzia (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők)
 • Guatemala
 • Honduras
 • Hongkong (csak a „Hong Kong Special Administrative Region” útlevelével rendelkezők)
 • Izrael
 • Japán
 • Kanada
 • Kelet Timor
 • Kiribati
 • Kolumbia
 • Észak-Macedónia, Volt Jugoszláv Köztársaság (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők)
 • Makaó (csak akik rendelkeznek a "Regio Administrativa Especial de Macau" útlevelével)
 • Malajzia
 • Marshall-szigetek
 • Mauritius
 • Mexikó
 • Mikronézia
 • Moldova (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők)
 • Monaco
 • Montenegró (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők)
 • Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyság
 • Nicaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Palau
 • Peru
 • Saint Kitts és Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
 • Salamon-szigetek
 • Salvador
 • San Marino
 • Seychelle-szigetek
 • Szamoa
 • Szentszék
 • Szerbia (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők) - a szerbiai Koordinációs Igazgatóság [szerb nyelven: Koordinaciona uprava] által kiadott szerb útlevéllel rendelkező személyek kivételével
 • Szingapúr
 • Tajvan (a vízummentesség csak az olyan, Tajvan által kiállított útlevéllel rendelkező személyekre vonatkozik, amely útlevelek tartalmaznak személyiigazolvány-számot)
 • Tonga
 • Trinidad és Tobago
 • Tuvalu
 • Új-Zéland
 • Ukrajna (csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők)
 • Uruguay
 • Vanuatu (csak a 2015.05.25. előtt kiállított útlevéllel)
 • Venezuela
 • a tengerentúli brit állampolgárok (British Nationals (Overseas)
 • a tengerentúli brit területek polgárai (British Overseas Territories Citizens)
 • a tengerentúli brit polgárok (British Overseas Citizens)
 • az Egyesült Királyság védelmét élvező személyek British Protected Persons)
 • a Brit Nemzetközösség tagjai (British Subjects)
 • Az Európai Uniót tagállamai
 • A Schengeni Megállapodás tagállamai

Ezen kívül vízummentesség vonatkozik az alábbiakra:

 • A vízumkötelezett országok azon állampolgárai, akik rendelkeznek a tagállamok és valamely harmadik ország által megkötött kishatárforgalmi megállapodásban meghatározott kishatárforgalmi engedéllyel, amennyiben a kishatárforgalmi rendszer összefüggésében gyakorolják jogaikat (Magyarország 2007 decemberében kötött kishatárforgalmi megállapodást Ukrajnával. További információért ld: 2007. évi CLIII. tv.)
 • A tagállamok egyikében huzamosan élő, menekültként elismert vagy hontalan személyek, valamint más olyan személyek, akik egy ország állampolgárságával sem rendelkeznek, az adott tagállam által kibocsátott úti okmány birtokában 90 napon belüli tartózkodás tekintetében vízummentességet élveznek. Tagállam alatt a schengeni tagállamok, a 2004. május 1-jén az EU-hoz csatlakozott 10 állam, valamint Románia, Bulgária és Horvátország értendő;
 • Az a menekültként vagy hontalanként elismert harmadik országbeli állampolgár, aki az (EU) 2018/1806 tanácsi és parlamenti rendelet II. mellékletében (ld. fent) szereplő állam által kiállított úti okmánnyal rendelkezik;
 • Katasztrófa vagy baleset során a segély- vagy mentő légi jármű személyzetének tagjaként szolgálatot teljesítő, továbbá a segítségnyújtásban közreműködő harmadik országbeli állampolgár;
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács vagy a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiállított úti okmánnyal rendelkező harmadik országbeli állampolgár
 • A polgári légi jármű személyzetének tagja és a légi-utaskísérő;
 • A tengerhajózási személyzet tagja;
 • A nemzetközi belvízi utakon közlekedő úszólétesítmény személyzetének tagja
 • Vízummentesen utazhatnak be azon harmadik országok diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, melyekkel bilaterális alapon részleges vízummentességi megállapodást kötött Magyarország (az erre vonatkozó táblázat megtalálható itt.) 
 • a diplomata útlevelek birtokosai, akik az egyes harmadik országokkal kötött vízumkönnyítési megállapodások alapján mentesülnek a vízumkötelezettség alól: https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa_en
 • A Schengeni Megállapodásnak, valamint a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexnek a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról szóló 265/2010/EU rendelet értelmében valamely schengeni tagállam által kiadott hosszú távú tartózkodásra jogosító (D) vízumával rendelkező külföldi bármely hat hónapos időszakban három hónapos időtartamra a tartózkodási engedély jogosultjával azonos feltételekkel utazhat más tagállamokba.
*  A schengeni térség országai: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svájc, Svédország

 

Rövidtávú tartózkodás

Figyelem! A vízum előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.

A schengeni vízumkiadás alapvető szabályai

Schengeni vízumtípusok:

 • repülőtéri tranzitvízum (A): olyan vízum, amely egy vagy több tagállami repülőtér nemzetközi tranzitterületén történő áthaladásra érvényes; a repülőtér nemzetközi zónájába történő belépésre és ott a célállamba közlekedő járat indulásáig való tartózkodásra jogosít. Repülőtéri tranzitvízum felvételére kötelezettek az alábbi államok állampolgárai: Afganisztán, Banglades, Eritrea, Etiópia, Ghána, Irak, Irán, Kongói Demokratikus Köztársaság, Nigéria, Pakisztán, Sri Lanka, Szomália.
 • rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízum (C): Valamely tagállam által kiadott engedély a tagállamok területén bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodásra. 
Hol kell benyújtani a vízumkérelmet?

Az egységes vízum iránti kérelmet annak a tagállamnak a külképviseletén kell benyújtani, amely ország a látogatás fő úti célja (ha a több országot is érintő látogatások egyforma hosszúak, akkor a meghatározó tényező az első úti cél, vagyis az az ország, ahol a kérelmező első ízben lép be a schengeni térségbe). A szabályok értelmében tehát magyar külképviseleten schengeni vízum iránti kérelmet az a kérelmező nyújthat be, akinek fő úti célja Magyarország.
A határállomásokon főszabály szerint nincsen vízumkiadás, erre csak egészen kivételes körülmények esetén kerülhet sor az alábbi feltételek együttes teljesülése mellett:
(1) A kérelmezőnek eleget kell tennie a beutazási és tartózkodási feltételeknek;
(2) igazolnia kell, hogy nem volt olyan helyzetben, hogy előzetesen vízumot igényelhessen;
(3) visszatérése a származási vagy a lakóhely szerinti országba, illetve valamely schengeni térségen
kívüli államokon keresztül történő átutazása bizonyosnak tekinthető.


Melyik magyar külképviseleten? 

Amennyiben a fenti szabály alapján az látszik, hogy a schengeni vízumkérelmet a magyar külképviseletnél lehet benyújtani, úgy a következő kérdés az, hogy azok közül melyiknél. A rendező elvek az alábbiak:
A kérelmező annál a magyar külképviseletnél adhatja be kérelmét, amelyik abban az országban működik, amelyben a kérelmező - Jogszerűen tartózkodik, ott lakóhellyel rendelkezik (olyan engedély van a birtokában, amely három hónapon túli tartózkodást tesz számára lehetővé – például tartózkodási engedély),
- Nem rendelkezik ugyan lakóhellyel, illetve huzamos tartózkodási joggal, de adott pillanatban jogszerűen tartózkodik ott (pl. vízummal)  és amennyiben a kérelmező megindokolta, hogy miért az adott konzulátuson nyújtotta be kérelmét. Ez utóbbi lehetőség nem alanyi jog, hanem a konzulátus mérlegelésén múlik és csak kivételesen indokolt esetben kerülhet rá sor.
Amennyiben egy adott országban egy másik tagállam látja el Magyarország képviseletét a vízumkiadás terén, az illetékességi szabályok szempontjából úgy kell tekinteni, mintha magyar külképviselet lenne.
Ha a kérelmező életvitelszerű tartózkodása szerinti országban nincs magyar külképviselet és nem is képviseli Magyarországot más tagállam, akkor kérelmét bármely, a schengeni térségen kívül található magyar vízumkiadó külképviseleten beadhatja.  
 

Kérelem benyújtásának feltételei

A kérelmezés módja

A kérelmet

 • az ügyfél főszabály szerint személyesen nyújtja be;
 • szervezett turistautazás esetén az akkreditált utazási iroda képviselője, 
 • tagjaik nevében a szakmai, kulturális, sport- és oktatási egyesületek vagy intézmények nyújthatják be.

Együttes kérelmezés esetén a 12 évet be nem töltött családtagok vízumkérelmét nagykorú családtag is benyújthatja.
Ha a kérelmező rendkívül indokolt esetben nincs abban a helyzetben, hogy személyesen megjelenjen, a vízumkérelmet közjegyző (vagy a fogadó ország jogszabályai szerint hitelesítésre feljogosított személy) által hitelesített meghatalmazással meghatalmazottja is benyújthatja. Ehhez a konzulátus előzetes hozzájárulása szükséges. Nem lehet eltekinteni a személyes megjelenéstől azon országok állampolgárai esetében, amelyek szerepelnek az Európai Unió Bizottsága által közzétett, a Vízumkódex 22. cikke szerinti előzetes konzultációs kötelezettség alá tartozó országok listáján.

Figyelem!

 1. A konzul a kérelem kapcsán az ügyféllel személyes beszélgetést folytathat. 
 2. A vízumkérelem max. 180 - min. 15 nappal az utazás megkezdése előtt nyújtható be.
 3. A befogadható vízumkérelmekről főszabály szerint a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül kell határozni, ezért célszerű a vízumot erre tekintettel igényelni az illetékes konzulátuson. A kérelem késedelmes benyújtásáért, illetve az emiatt esetlegesen meghiúsuló utazásokért a konzulátusok semmiféle felelősséggel nem tartoznak.
 4. Indokolt esetben a konzul a vízumeljárás idejét 45 napra hosszabbíthatja.

Befogadhatóság

A vízumkérelem akkor befogadható, ha

 • a kérelmet a tervezett látogatás kezdete előtt legalább 15 nappal, legfeljebb hat hónappal nyújtották be
 • benyújtották a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, valamint aláírt vízumkérdőívet, a kérdőív ingyenes, beszerezhető a konzulátusokon vagy letölthető a Külügyminisztérium honlapjáról.
 • a kérelmező bemutatja útlevelét, mely 
  • legalább két üres oldalt tartalmaz
  • a megelőző 10 éven belül bocsátottak ki
  • érvényessége legalább három hónappal meghaladja a tagállamok területéről történő távozás napját, vagy több tartózkodás esetén a tagállamok területéről történő tervezett utolsó távozás napját. 
 • a kérelemhez mellékelnek 1 db igazolványkép méretű színes fényképet, amely 6 hónapnál nem régebbi;
 • a kérelmező biometrikus adatait felvették 
 • a kérelmező a vízumdíjat befizette.

A tagállamok  által elismert úti okmányok listája a következő linken érhető el: https://www.consilium.europa.eu/prado/hu/prado-recognised-documents.html

A vízumkérelmekhez szükséges további dokumentumok

1. A kérelmezőnek a tartózkodás teljes időtartamára és valamennyi schengeni tagállam területére érvényes utazási egészségbiztosítással kell rendelkeznie, amely fedez minden olyan költséget, amely egészségügyi okból, sürgősségi orvosi ellátás és/vagy sürgősségi kórházi kezelés, vagy elhalálozás miatt történő hazaszállítás kapcsán a tagállamok területén történő tartózkodásuk során felmerülhet (minimálisan 30 000 EUR fedezetű). 

2. A beutazás céljának igazolása

A vízumkérelem teljesítéséhez az általános követelményeken túl a beutazási célját és az anyagi fedezet meglétét is igazolni kell az alábbiak szerint:

 • Turista célú utazás esetén az utazási iroda igazolása vagy egyéni utazás esetén az előre kifizetett szállásfoglalás.
 • Tanulmányi vagy más tudományos, továbbképzési célú beutazás esetén a fogadó intézmény befogadói igazolása, és a várható magyarországi szálláscím igazolása. 
 • Látogatás esetén meghívólevél / közjegyzői okirati formába foglalt meghívólevél és a magyarországi meghívó fél személyi igazolványának/útlevelének és lakcímkártyájának fénymásolata.
 • Családi kapcsolatok ápolása esetén a látogató célú beutazásra vonatkozó dokumentumok vagy a kérelmező igazolása a családi kapcsolatok fennállásáról és a beutazás és a tartózkodás célját bemutató, büntetőjogi felelősség tudatában aláírt nyilatkozata. A nyilatkozatnak ki kell térnie a családi kapcsolat fokára, s tartalmaznia kell a családtag nevét, címét, telefonszámát.
 • Üzleti célú beutazáskor, magyarországi üzleti partner megléte esetén az üzleti partner meghívólevele, a kereskedelmi-üzleti kapcsolatok fennállásának igazolása, vagy a helyi kereskedelmi/gazdasági kamara igazolása az üzleti tevékenységről és a várható magyarországi szálláscím igazolása. Fuvarozók esetében a fuvarozó cég igazolása, illetve kérelme.
 • Gyógykezelési célú beutazás esetén a fogadó egészségügyi intézmény igazolása, amely tartalmazza, hogy a gyógykezelés várható fedezete rendelkezésre áll, illetve a gyógykezelés fedezetének egyéb igazolása és a várható magyarországi szálláscím igazolása.
 • Kulturális célú beutazás esetén kulturális szolgáltatóval kötött megbízási szerződés, alkotó munkára vonatkozó meghívás, vagy a rendezvény szervezőjének meghívása.
 • Sport célú beutazás esetén, a magyarországi sportversenyen való részvételt igazoló akkreditáció, vagy magyarországi sportegyesülettel kötött szerződés, vagy a küldő egyesület / olimpiai bizottság / sportért felelős főhatóság igazolása.
 • Konferencián való részvétel esetén, a konferencia szervezőjének meghívója, vagy visszaigazolása a részvételről és/vagy a küldő szervezet igazolása; a konferencia részvételi díjának befizetését igazoló dokumentum.
 • Egyéb olyan beutazási cél esetén, amely más kategóriába nem sorolható: a beutazás és a tartózkodás céljára vonatkozó vízumkérelmezői nyilatkozat.

Figyelem! A lehetséges támogató dokumentumok fenti felsorolása példálózó jellegű, s nem kizárólagos lista.

3. Az anyagi fedezet igazolása (pl. az alábbi dokumentumokkal):

 • eredeti munkáltatói jövedelemigazolás, vagy
 • banki számlakivonat az utolsó három hónap forgalmáról, vagy
 • nyugdíjszelvény, vagy 
 • egyéni gazdálkodó / vállalkozó / egyszemélyes cég esetében a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 
 • meghívólevél
 • Oda- és visszaútra szóló, érvényes menetjegy, valamint igazolás lefoglalt és befizetett útról, szálláshelyről. 
 • Kiskorú esetén a törvényes képviselő költségvállalási nyilatkozata a szükséges anyagi fedezet igazolásával, vagy

(Azon országok esetében, amelyekkel az EU vízumkönnyítési megállapodást kötött – Oroszország, Ukrajna, Örményország, Azerbajdzsán, Zöld-Foki Köztársaság, Szerbia, Albánia, Belarusz Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Georgia, Észak-Macedónia, Montenegró, Moldova – a vonatkozó megállapodások eltérő rendelkezéseket tartalmazhatnak. Kérjük, hogy ezek részleteiről az adott államokban lévő, ill. oda akkreditált magyar külképviseletekhez forduljanak további információért.)
 

Vízumdíjak

2020. február 02-tól

Repülőtéri tranzitvízum vagy egységes vízum 80 EUR 
40 EUR vízumdíj hatodik életévét betöltött és tizenkét évesnél fiatalabb gyermekeknek
35 EUR a vízumkönnyítési megállapodások kedvezményezettjei részére

A vízumdíjat a következő kategóriák valamelyikéhez tartozó kérelmező esetében nem kell leróni:

 • 6 év alatti gyermekek
 • Tanulmányi célból vagy ismeretterjesztő képzés céljából tartózkodó tanulók, hallgatók, posztgraduális képzésben részt vevő hallgatók és kísérőtanárok
 • Harmadik országok kutatói, akik tudományos kutatás végzése céljából utaznak
 • A nonprofit szervezetek azon 25 éves, vagy fiatalabb képviselői, akik nonprofit szervezetek által szervezett szemináriumokon, konferenciákon, sport-, kulturális vagy oktatási eseményeken vesznek részt
 • EGT állampolgár családtagja
 • Diplomata útlevéllel rendelkező harmadik országbeli állampolgár

Figyelem!

 • A vízumdíj a vízumkérelem benyújtásakor fizetendő. 
 • A vízum kiadásáért a konzulátus a fenti díjakon felül más díjat nem számít fel.
 • A vízumkérelem elutasítása esetén a vízumdíj nem téríthető vissza.
Elbírálás, jogorvoslat

A vízumkérelmek ellenőrzése, elbírálása

A kérelem vizsgálatakor a konzul

 • minden esetben ellenőrzi, hogy a kérelmező szerepel-e a Schengeni Információs Rendszerben (SIS II)
 • ellenőrzi a kérelmező korábbi vízumügyeit
 • meghatározott esetekben konzultálni köteles más tagállamok illetékes hatóságaival
 • konzultálhat az Országos Idegenrendészeti Igazgatósággal, illetve a Külgazdasági és a Külügyminisztériummal
 • konzultálhat más schengeni konzulátusokkal
 • a kérelmezőt személyes megjelenésre kötelezheti
 • kérheti a kérelemhez már csatolt dokumentumokon kívül más dokumentumok, igazolások bemutatását is. A vízumkérelem elbírálása főszabály szerint 15 napot vehet igénybe (amely indokolt esetben legfeljebb 45 napra meghosszabbítható). Az EU által kötött vízumkönnyítési megállapodásokban érintett országok esetén az eljárási idő 10 nap. 

A vízumkérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező:

 • Hamis, hamisított vagy csalárd módon felhasznált úti okmányt mutat be;
 • Nem indokolja meg a tervezett tartózkodás célját és körülményeit;
 • Nem nyújt igazolást arról, hogy rendelkezik megfelelő anyagi fedezettel a tervezett tartózkodás időtartamára, illetve a visszatéréshez;
 • Bármely 180 napos időszakban 90 napot a tagállamok területén tartózkodott;
 • Olyan személy, akire vonatkozóan a SIS II beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést adtak ki;
 • A tagállamok közrendjét, belső biztonságát vagy közegészségét veszélyeztető, illetve bármely tagállam nemzetközi kapcsolatait fenyegető személynek minősül, különösen amennyiben beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll;
 • Adott esetben nem szolgál bizonyítékkel arra, hogy megfelelő és érvényes utazási egészségbiztosítással rendelkezik, vagy kétely merül fel a kérelmező által benyújtott támogató dokumentumok hitelességét vagy tartalmuk helytállóságát, valamint a kérelmező által tett nyilatkozatok megbízhatóságát illetően;

Továbbá, ha:

 • egy vagy több tagállam úgy ítéli meg, hogy a kérelmező veszélyt jelent a közrendre vagy a belső biztonságra
 • egy vagy több tagállam úgy ítéli meg, hogy a kérelmező veszélyt jelent a közegészségre 
 • egy vagy több tagállam úgy ítéli meg, hogy a kérelmező veszélyt jelent a nemzetközi kapcsolatai(k)ra. 

Az elutasításról szóló döntést és annak indokait a konzul az erre rendszeresített formanyomtatványon közli a kérelmezővel. Elutasítás esetén a vízumeljárási díjat a konzulátus nem téríti vissza.

Jogorvoslat

Vízum iránti kérelem elutasítása, a vízum megsemmisítése, valamint a vízum visszavonása tárgyában hozott döntés esetén a kérelmező jogorvoslattal élhet. A fellebbezést a vízum iránti kérelmet elutasító határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet benyújtani a vízumkérelmet elbíráló külképviseletnél. A jogorvoslati kérelemről a Külügyminisztérium 15 napon belül dönt.

A vízum megsemmisítése vagy visszavonása elleni fellebbezést három napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter öt napon belül bírálja el. A jogorvoslati eljárás díja 160 EUR, ami a másodfokon meghozott pozitív döntés esetén sem jár vissza.

A fellebbezés tárgyában hozott elutasító döntéssel szemben közigazgatási pernek van helye.

Elutasítás esetén a vízumeljárási díj ismételt megfizetése mellett bármikor új kérelem adható be.