A Schengeni Információs Rendszer (SIS II)

A Schengeni Megállapodás és a Schengeni Végrehajtási Egyezmény tagállamai közötti belső határokon nincs ellenőrzés, területükön a személyek szabadon mozoghatnak. A schengeni térségbe történő belépéskor minden külső határátkelőhelyen azonos szabályok szerint történik a határellenőrzés. A schengeni övezetnek 26 ország a tagja, ezek: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

A nemzeti rendvédelmi szervek a schengeni külső határokon a határellenőrzés, a térségen belül az ún. mélységi ellenőrzés során ellenőrizhetik a tagállamok és a harmadik országok állampolgárait. Ezen eljárásokat a schengeni tagállamok adatszolgáltatására épülő, és az egymás közötti adatcserét szolgáló Schengeni Információs Rendszer (Schengen Information System II– SISII) teszi lehetővé.

A SIS II adatbázisában a következő adatok szerepelnek:

  • európai vagy nemzetközi elfogatóparancs alapján átadás vagy kiadatás miatt körözött személyek
  • a schengeni államokba történő beutazási és tartózkodási tilalom alatt állók
  • eltűnt személyek
  • bírósági eljárásban való részvételük érdekében keresett személyek
  • célzott vagy rejtett ellenőrzés alá vont személyek és tárgyak
  • lefoglalás vagy bizonyítékként történő felhasználás végett körözött okmányok, gépjárművek és jogszabályban meghatározott egyéb tárgyak adatai

Az általános adatvédelmi elveknek megfelelően a Schengeni Végrehajtási Egyezmény elismeri a személyek jogát arra nézve, hogy

  • hozzáférjenek a SIS II-ben tárolt, rájuk vonatkozó adatokhoz;
  • a hibás adat kijavítását vagy törlését kérjék;
  • bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz forduljanak a személyes adatok védelme érdekében.

A fentebb leírt jogokat az érintettek bármelyik schengeni tagállamban gyakorolhatják. A SIS II-be bevitt adatok jogszerűségének vizsgálata azon tagállam nemzeti joga alapján kerül elbírálásra, amely az adatot a rendszerben rögzítette.

Amennyiben bárki tájékoztatást kíván kapni arról, hogy adatai szerepelnek-e a SIS II-ben, vagy a nyilvántartott adatok helyesbítését, törlését kéri, kérelmét Magyarországon bármely kormányhivatalban, rendőrkapitányságon, illetve külföldön magyar képviseleten nyújthatja be. A kérelmeket első fokon az Országos Rendőr-főkapitányság SIRENE Irodája bírálja el. Ha az ügyfél az eljárást illetően panasszal kíván élni, az adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) fordulhat.

A SIRENE Iroda elérhetősége:
1139 Budapest, Teve utca 4-6.
www.police.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.
www.naih.hu