Egészségügyi tudnivalók

egészségügyi doboz Betegség külföldi utazás idején

A konzul korlátozott mértékben segítséget nyújthat a külföldön sürgős egészségügyi ellátást igénylő betegnek. A segítségnyújtás mibenlétéről az egyedi körülmények mérlegelésével a konzul dönt.

Miben segíthet Önnek a konzul

  • Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja Önt a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag indokolt hazaszállítás megszervezésében.
  • Kérésére értesíti hozzátartozóját, ismerősét, kapcsolatot tart a kórházzal.
  • Tájékoztatást ad Önnek az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről.

Miben NEM segíthet Önnek a konzul

  • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt.
  • Általános tolmácsolásban vagy fordításban, konzuli hatósági eljárások kivételével.
  • Külföldön felmerülő egészségüggyel kapcsolatos költségek, díjak kifizetésében, megelőlegezésében, mérséklésében, elengedtetésében.
  • Orvosi vélemény befolyásolásában, megváltoztatásában.
  • Gyógyszervásárlásban, orvos ajánlásában.

Vegye figyelembe, hogy egyes gyógyszerek külföldön nem kaphatóak. Ha gyógyszert szed, az utazás előtt konzultáljon háziorvosával és gondoskodjon a tervezett tartózkodás idejére, vagy óvatosságból annál egy kicsit hosszabb időre is megfelelő mennyiségű gyógyszer beszerzéséről. Előfordulhat, hogy külföldre utazáskor szüksége lesz orvosi igazolás bemutatására, amellyel a gyógyszerszedés szükségességét igazolja. Kérjük, ellenőrizze a célországban érvényes egészségügyi ellátással kapcsolatos információt utazási tanácsaink között.

Külföldi utazás előtt kössön általános, mindenre kiterjedő egészség- és balesetbiztosítást!

Előfordulhat, hogy az úti cél országba való beutazáshoz kötelező, vagy ajánlott ott szokványosan előforduló betegségek (pl. sárgaláz, Hepatitis A és B, tífusz, stb.) megelőzésére szolgáló védőoltás felvétele. Az úti célként választott országban előforduló, megelőzhető betegségfajtákról, az ellenük adható oltásokról és beadásuk menetéről többek között itt vagy itt tájékozódhat.

egészségügyi doboz Európai Egészségbiztosítási Kártya

Az Európai Gazdasági Térség tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc a rövid idejű tartózkodás (pl.: turizmus, üzleti út) céljából beutazó tagállami állampolgároknak, így a magyar állampolgároknak is, azonos feltételek mellett nyújtanak egészségügyi ellátást, mint saját állampolgáraiknak, amennyiben sürgősségi ellátásra szorulnak. Az ellátás költségeit (amennyiben Önnek Magyarországon van érvényes társadalombiztosítása) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – általában utólagos elszámolás mellett – átvállalja, ehhez azonban feltétlenül szükséges az Európai Egészségbiztosítási Kártya előzetes kiváltása és az ellátás során történő bemutatása.

Az első kártya kiállítása ingyenes, igénylésének feltételeiről és menetéről itt tájékozódhat: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya

Az ingyenes vagy kedvezményes orvosi ellátás tartalmát a tagállamok maguk határozzák meg. Néhány esetben az orvosi ellátás egésze ingyenes, más államok esetében csak annak egy része, és előfordulhat, hogy a kezelés költsége utólag igényelhető vissza, ezért nagyon fontos, hogy őrizze meg orvosi számláit, receptjeit.

egészségügyi doboz Európán kívüli utazás

Egyes EU-n kívüli országokkal érvényben van szociális biztonsági egyezmény, amely alapján a Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek átmeneti tartózkodásuk esetén igénybe vehetik a külföldi sürgősségi egészségügyi ellátást. További információ

Az országok többségével azonban nincs olyan megállapodásunk, amely ingyenes orvosi ellátást biztosít magyar utazóknak. A magyar egészségbiztosítástól kizárólag a belföldi költség mértékének megfelelő térítést kaphat. Ez általában a külföldi gyógykezelés költségének 10-15%-a, illetve az Egyesült Államok vonatkozásában jellemzően csupán 1-3%-a. A felmerült sürgősségi ellátás vagy járóbeteg ellátás költségét Önnek kell a kórházban kifizetnie, majd a térítési igényt a megfelelő magyarországi szervhez benyújtania. Mindenképpen őrizze meg az eredeti külföldi számlát és a kifizetésére vonatkozó igazolást, továbbá a kórházi zárójelentést. Baleset esetén fontos a rendőrségi jegyzőkönyv felvétele, amely a biztosító eljárásában alapvetően szükséges dokumentum. Azonnali ellátást vagy beavatkozást igénylő helyzetben a kórházak ügyeleti részlegét keresheti fel, ahol jelentős várakozási időre is fel kell készülni. Számos Európán kívüli országban a sürgősségi ellátást igénylő külföldieket magán-egészségügyi intézménybe irányítják, ahol a kezelés költségei igen magasak, milliós nagyságrendűek is lehetnek, ezért utazás előtt kifejezetten ajánlott egészség- és balesetbiztosítást kötni.

A hatályos jogszabályok szerint a külföldi kórházi kezelés után a kezelés szükséges magyarországi folytatása céljából történő, a NEAK által egyéni elbírálás alapján megszervezett esetleges repatriálás lehetősége (a további kezelésre szoruló beteg mentővel történő magyarországi hazaszállítása) csak az EGT területéhez tartozó országokra vonatkozik, a NEAK egyezményes országokból nem szervezi meg és nem is finanszírozza a mentővel történő szállítást.

További, rövid vagy hosszabb távú külföldi tartózkodás idején szükséges orvosi ellátással kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekre itt találhat választ: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/gyik