A biztonsági besorolásról

sárga vonal
Miért van szükség biztonsági besorolásra?

A biztonsági kategóriák meghatározásával a Konzuli Szolgálat az egyes országok, térségek aktuális biztonsági helyzetéről tájékoztat. Tájékoztatásunk alapján dönthet a célországba történő utazásról vagy az út elhalasztásáról. Utazási tanácsainkban a biztonsági tájékoztatón túl információt nyújtunk a beutazási feltételekről, a helyi egészségügyi helyzetről, és más hasznos tudnivalókról.

A külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Ön személyes döntése. Javasoljuk, hogy a Konzuli Szolgálat által közölt információk mellett más forrásokból (pl. utazásszervezőktől) is tájékozódjon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Konzuli Szolgálat nem tud segíteni Önnek

 • a külföldre utazás megszervezésében,
 • szervezett vagy egyéni utazás esetében pénzvisszatérítés rendezésében, kártérítésben,
 • utazási irodával kialakult nézeteltérés rendezésében,
 • menetjegy foglalásában, átfoglalásában,
 • szállás, külföldi lakhatás biztosításában,
 • csomagmegőrzésben,
 • utasbiztosítás megkötésében.

Ha az utazás körülményeivel kapcsolatban problémája adódik, közvetlenül ahhoz a szervezethez kell fordulnia, amellyel szerződött (utazásszervező, utazási iroda, légitársaság, biztosítótársaság).

sárga vonal
Honnan származnak a biztonsági besorolások?

A Konzuli Szolgálat az egyes országok biztonsági besorolásáról, körültekintő mérlegelést követően, a magyar konzuli hálózattól érkező információk és az uniós partnerekkel folytatott egyeztetés alapján dönt. Négy biztonsági kategóriát alkalmazunk:

biztonságosA IV. (négyes) biztonsági besorolási kategóriát zöld színnel jelezzük, ezen országokra, térségekre külön figyelmeztetést nem adunk ki.

Az e kategóriába tartozó országok közbiztonsági helyzete, biztonsági kockázatai, általános szabályrendszere, jellemző viszonyai, közszolgáltatásai hasonlóak a Magyarországon megszokotthoz, ezért külön figyelemfelhívás nem indokolt.

Ennek ellenére utazás előtt javasoljuk, hogy:

 • Regisztráljon konzuli védelemre a Konzinfo Ügysegéden: https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu.
 • Kössön mindenre kiterjedő utasbiztosítást (baleset-, poggyászbiztosítás). Ha utazása során extrém sportokat űz, búvárkodik vagy hegyet mászik, speciális biztosításra lehet szüksége.
 • Olvassa el utazási tanácsainkat.
 • Az utazás során mindenkor kövesse figyelemmel a helyi hatóságok utasításait.

fokozott biztonsági helyzetA III. (hármas) biztonsági besorolás, amelyet sárgával jelzünk, a biztonsági kockázatot rejtő, fokozott óvatossággal látogatható országok és térségek kategóriája.

Ezen országokban a biztonsági helyzet nem kielégítő. A közbiztonság állapota, az egészségügyi helyzet, a közegészségügyi szolgáltatások színvonala, a társadalmi, politikai és/vagy etnikai feszültségek jelenléte, és azok eszkalálódásának lehetősége, vagy más szokatlan körülmény indokolhatja e besorolást. Előfordulhat, hogy az adott állam hatóságai az ország egész területére vagy meghatározott részére utazási korlátozást rendelnek el. E körülményeket a Konzuli Szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri - bejelentésükről és elhárulásukról tájékoztatást ad.

Javaslataink az utazás előkészítéséhez, valamint az utazás során:

 • Olvassa el utazási tanácsainkat, tekintse át az utazásra nem javasolt térségek listáját.
 • Regisztráljon konzuli védelemre a Konzinfo Utazom mobil applikációban vagy honlapunkon: https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu.
 • Utazása során kerülje a tömegdemonstrációkat, gyülekezéseket.
 • Ismertesse úti tervét itthon maradó családtagjaival vagy barátaival.
 • Kössön mindenre kiterjedő utasbiztosítást (baleset-, poggyászbiztosítás). Ha utazása során extrém sportokat űz, búvárkodik vagy hegyet mászik, speciális biztosításra lehet szüksége.
 • Tájékozódjon a helyi média aktuális biztonsági fenyegetettséggel kapcsolatos felhívásairól, az utazás során mindenkor kövesse figyelemmel a helyi hatóságok utasításait.
 • Tájékozódjon a turistákat érintő jellemző csalási formákról.

narancssárgaA II. (kettes) biztonsági besorolás, amelyet narancssárgával jelzünk, a kiemelt biztonsági kockázatot rejtő, csak halaszthatatlan utazásra javasolt országok és térségek kategóriája.

Az adott ország/térség biztonsági jellemzői jelentős kockázatokat rejtenek, ugyanakkor a konzuli védelem még biztosíthatónak tűnik, az adott ország/térség működése egészségügyi, hatósági segítségnyújtást - ha korlátozott formában is esetleg, de - lehetővé tesz.

Javasoljuk, hogy halassza el az ezen biztonsági kategóriába sorolt országba, térségbe tervezett utazását, hacsak az nem feltétlenül szükséges, mivel valószínűsíthető az Ön biztonságát és/vagy egészségét is fenyegető kockázat: bűnözés, politikai megmozdulások, természeti katasztrófa, egészségügyi kockázatok, terrorizmus vagy fegyveres konfliktus.

Előfordulhat, hogy ez a biztonsági besorolás gyorsan módosul, ezért utazása megtervezésekor ellenőrizze a frissítéseinket. Döntésekor mérlegelje, hogy a célországban a Konzuli Szolgálat csak korlátozott mértékben tud segítséget nyújtani abban az esetben, ha bajba kerül.

Javaslataink az utazás előkészítéséhez, valamint az utazás során:

 • Körültekintően szervezze meg útját, alaposan tájékozódjon a célország viszonyairól.
 • Az egyes országokra, régiókra vonatkozó figyelmeztetés részletesebb indokait az adott országra vonatkozó utazási tanácsaink között olvashatja. Olvassa el utazási tanácsainkat, tekintse át az utazásra nem javasolt térségek listáját.
 • Regisztráljon konzuli védelemre a Konzinfo Utazom mobil applikációban vagy honlapunkon: https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu.
 • Készüljön fel több lehetséges útvonaltervvel arra az esetre, ha a helyszínen azonnal módosítania kellene utazását, akár az azonnali visszautazásra is felkészülve.
 • Természeti katasztrófa, politikai konfliktus vagy hasonló rendkívüli körülmény bekövetkeztekor mielőbb tudassa itthon maradt hozzátartozóival, ha biztonságban van.
 • Ismertesse útitervét itthon maradó családtagjaival vagy barátaival és ha nem érzi magát biztonságban azonnal értesítse családtagjait.
 • Utazása során kerülje a tömegdemonstrációkat, gyülekezéseket.
 • Javasoljuk az állandó fokozott éberséget, figyelmet és elővigyázatosságot.
 • Kössön mindenre kiterjedő utasbiztosítást (baleset-, poggyászbiztosítás). Ha utazása során extrém sportokat űz, búvárkodik vagy hegyet mászik, speciális biztosításra lehet szüksége.
 • Tájékozódjon a helyi média aktuális biztonsági fenyegetettséggel kapcsolatos felhívásairól, az utazás során mindenkor kövesse figyelemmel a helyi hatóságok utasításait.
 • Tájékozódjon a turistákat érintő jellemző csalási formákról.

nem javasolt úti célAz I. (egyes) biztonsági besorolás, amelyet pirossal jelzünk, az utazásra nem javasolt országok és térségek kategóriája.

Ez a legszigorúbb biztonsági figyelmeztetésünk. Az ezen kategóriába tartozó országokban, térségekben válsághelyzet, fegyveres összetűzések, háborús cselekmények, zavargások, természeti katasztrófák, betegségek vagy egyéb – a személyi biztonságot közvetlenül veszélyeztető – események tapasztalhatók, s a konzuli védelem biztosítása vagy nagyon komoly akadályokba ütközik, vagy a körülmények teljesen ellehetetlenítik azt. Mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy ezekbe a célországokba, térségekbe ne utazzon. Amennyiben már az országban tartózkodik, javasoljuk, hogy minél előbb hagyja el az országot, amíg a kereskedelmi járatok erre lehetőséget biztosíthatnak. Amennyiben úgy dönt, hogy a Konzuli Szolgálat felhívása ellenére az országban marad, vagy odautazik, a Konzuli Szolgálat nem tudja garantálni Önnek a segítségnyújtást.

Kérjük, hogy tájékozódjon az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződések közös szabályairól: 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről [9. § (1) és (2); 21. § (3)].

Az utazásra nem javasolt térségek listája az alábbi oldalon érhető el.