Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok felülhitelesítésének rendjéről

A külföldi felhasználásra szánt okiratok felülhitelesítésének rendje 

sárga vonal
A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Konztv.) 15.§ (2) bekezdésével összhangban külföldi felhasználás céljából a miniszter felülhitelesíti a magyar központi államigazgatási szervek vagy közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására törvényben vagy kormányrendeletben feljogosított szervezetek, köztestületek vagy személyek által kiállított okiraton szereplő aláírást és bélyegzőnyomatot, feltéve, hogy e hatóságok aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik. Az okiratok annak alapján, hogy mely állam hatóságai előtt kívánják azokat felhasználni két csoportba sorolhatók, így különbséget kell tenni az Apostille tanúsítvánnyal és a ”klasszikus” miniszteri felülhitelesítéssel ellátandó okiratok között. Lényeges, hogy az eljárás megindításához szükséges kérelmen minden okirat esetében egyértelműen jelezzék, hogy mely országban fogják felhasználni.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztálya a fentieknek megfelelően azon államok vonatkozásában, amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezménynek (a továbbiakban: Apostille Egyezmény), az Apostille Egyezményt Magyarországon kihirdető 1973 évi 11. tvr-ben meghatározott körben az okiratokat Apostille tanúsítvánnyal látja el (az Egyezmény részes államainak folyamatosan frissített listája a www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41 oldalon található). Ezekben az esetekben az okirat az Egyezményben részes bármely államban minden további felülhitelesítés nélkül felhasználható.

Azon államok tekintetében, amelyek nem csatlakoztak az Apostille Egyezményhez, a Konzuli és Állampolgársági Főosztály az okiratok miniszteri felülhitelesítését végzi el, ezekben az esetekben az okiratokat a Külgazdasági és Külügyminisztériumban történt felülhitelesítést követően a felhasználás szerinti ország Magyarországon akkreditált külképviseletének diplomáciai felülhitelesítésével is el kell látni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes okiratokat az Apostille tanúsítvány kiállítása, illetve a miniszteri felülhitelesítés előtt közbenső felülhitelesítéssel is el kell látni. Az ezt kiállító magyar hatóság okirat típusonként eltérő lehet (lásd: részletes útmutatók).

sárga vonal
Az Apostille tanúsítvány kiállítására vonatkozó részletes útmutató 

Az Apostille tanúsítványt 2008. szeptember 1-től Magyarországon az alábbi szervek állítják ki:

 1. az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium, az igazságügyért felelős miniszter felügyelete alatt álló igazságügyi szakértői intézmények és a bíróságok által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében az Igazságügyi Minisztérium

 2. a közjegyzők által készített, illetve hitelesített okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
  www.kozjegyzok.hu/index.php?menuid=108

 3. más szervek által kiállított okiratok, továbbá az ezekről készített hiteles fordítások tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium eljárásrendjét az 1/2009. (I.9.) KüM rendelet szabályozza. A KüM rendelet 2. §-a értelmében az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztály Felülhitelesítési Ügyfélszolgálatán: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. E épület földszint. A személyes ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján, a kinyomtatott és aláírt kérelemnyomtatvány bemutatásával intézhető. A kérelem benyújtására postai úton is van lehetőség.További információ itt olvasható. 

Apostille tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet külföldön átvesznek a magyar külképviseletek is, amennyiben a tanúsítvány kiállítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagy az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik (ld. fent). A Magyar Országos Közjegyzői Kamara hatáskörébe tartozó okiratok benyújtásával kapcsolatos tájékoztató a Kamara honlapján található (ld. fent).

sárga vonal
A főbb okirattípusok Apostille tanúsítvánnyal történő ellátásának menete 

Amennyiben a Külgazdasági és Külügyminisztérium előtt fel van tüntetve egy másik intézmény, úgy a kérelmezőnek az okiratot előbb annál a szervezetnél szükséges hitelesíttetnie. 

Anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 73/A.§ (8) bekezdése értelmében külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint Apostille tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonatot lehet ellátni.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes országok hatóságai csak a 6 hónapnál nem régebben kiállított anyakönyvi kivonatokat fogadják el!

 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Családi állapot igazolás/kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Egyházi magánokiratok

 1. Miniszterelnökség (Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság) közbenső felülhitelesítés https://kormany.hu/miniszterelnokseg/vallasi-kozossegi-nyilvantartasok-kozzetetele | https://kormany.hu/miniszterelnokseg/elerhetosegek
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Gyámügyi okiratok

 1. Belügyminisztérium (Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárság) közbenső felülhitelesítés https://kormany.hu/belugyminiszterium/elerhetosegek
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Hatósági állatorvos által kiállított okirat

 1. Agrárminisztérium (Élelmiszerlánc Felügyeletért Felelős Államtitkárság) közbenső felülhitelesítés https://kormany.hu/agrarminiszterium/elerhetosegek
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Illetőség igazolás/Jövedelemigazolás (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Iskolai bizonyítvány

 1. Belügyminisztérium (Köznevelésért Felelős Államtitkárság) közbenső felülhitelesítés https://kormany.hu/belugyminiszterium/elerhetosegek
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Szakiskolai bizonyítvány

 1. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NIVE): https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1080&Itemid=101
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Diploma

 1. Oktatási Hivatal közbenső felülhitelesítés https://www.oktatas.hu/kapcsolat/kozponti_ugyfelszolgalat 
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Orvosi igazolás

 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ közbenső felülhitelesítés www.enkk.hu/index.php/hun
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Rendőrségi jegyzőkönyvek

 1. Belügyminisztérium közbenső felülhitelesítés (ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés szerint: +36-1-441-1466)
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Tulajdoni lap

 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
sárga vonal
Gyakran előforduló olyan okiratok, amelyek Apostille tanúsítvánnyal történő ellátása nem a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik 

Cégbírósági okiratok, bírósági okiratok

 1. Hasznos link: http://ceginformaciosszolgalat.kim.gov.hu
 2. Igazságügyi Minisztérium – Apostille kiállítás

Közjegyzői okiratok

 1. Magyar Országos Közjegyzői Kamara – Apostille kiállítás www.kozjegyzok.hu/index.php?menuid=108
sárga vonal
A miniszteri felülhitelesítés rendjére vonatkozó részletes útmutató 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a fent említett Apostille Egyezményben nem részes államokban felhasználni kívánt okiratokat Apostille tanúsítvány helyett felülhitelesítési záradékkal látja el. Az eljárás ebben az esetben is kérelemre indul. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Felülhitelesítési Ügyfélszolgálatán: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. E épület földszint. A személyes ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján, a kinyomtatott és aláírt kérelemnyomtatvány bemutatásával intézhető. A kérelem benyújtására postai úton is van lehetőség. További információ itt olvasható.

sárga vonal
A főbb okirattípusok felülhitelesítésének menete 

Anyakönyvi kivonat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 73/A.§ (8) bekezdése értelmében külföldi felhasználás céljából diplomáciai felülhitelesítéssel, valamint Apostille tanúsítvánnyal a 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonatot lehet ellátni.

Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes országok hatóságai csak a 6 hónapnál nem régebben kiállított anyakönyvi kivonatokat fogadják el.

 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Cégbíróság, bíróságok

 1. Hasznos link: http://ceginformaciosszolgalat.kim.gov.hu
 2. Igazságügyi Minisztérium közbenső felülhitelesítés
 3. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 4. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Családi állapot igazolás/kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból

 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Egyházi magánokiratok

 1. Miniszterelnökség (Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság) közbenső felülhitelesítés https://kormany.hu/miniszterelnokseg/elerhetosegek
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Gyámügyi okiratok

 1. Belügyminisztérium (Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárság) közbenső felülhitelesítés https://kormany.hu/belugyminiszterium/elerhetosegek
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Hatósági állatorvos által kiállított okirat

 1. Agrárminisztérium (Élelmiszerlánc Felügyeletért Felelős Államtitkárság) közbenső felülhitelesítés https://kormany.hu/agrarminiszterium/elerhetosegek
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Illetőség igazolás/Jövedelemigazolás (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Iskolai bizonyítvány

 1. Belügyminisztérium (Köznevelésért Felelős Államtitkárság) közbenső felülhitelesítés https://kormany.hu/belugyminiszterium/elerhetosegek
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Szakiskolai bizonyítvány

 1. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NIVE): https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1080&Itemid=101
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Diploma

 1. Oktatási Hivatal közbenső felülhitelesítés https://www.oktatas.hu/kapcsolat/kozponti_ugyfelszolgalat
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Közjegyzői okiratok

 1. Magyar Országos Közjegyzői Kamara közbenső felülhitelesítés www.kozjegyzok.hu/index.php?menuid=108
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Orvosi igazolás

 1. Állami Egészségügyi Ellátó Központ közbenső felülhitelesítés www.enkk.hu/index.php/hun 
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Rendőrségi jegyzőkönyvek

 1. Belügyminisztérium (ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés szerint: +36-1-441-1466)
 2. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 3. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Tulajdoni lap

 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium
 2. Felhasználási ország Magyarországra akkreditált nagykövetsége

Tájékoztatásul jelezzük, hogy 2017. január 1-től az anyakönyvi kivonatokra nem kell beszerezni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) által kiállított közbenső felülhitelesítést. Az anyakönyvi kivonatok így bármely célország esetében közvetlenül a kiállítást követően benyújthatók ügyfélszolgálatunkon.

Továbbra is érvényes ugyanakkor az a szabály, hogy csak 2006. március 1-jét követően kiállított anyakönyvi kivonat látható el felülhitelesítéssel. Az ennél régebben kiállított anyakönyvi kivonatok helyett tehát újat kell beszerezni.

Magyar közokiratok felülhitelesítése külföldi felhasználás céljából részletesebben