Munkavállalás külföldön

MunkavállalásAz Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban a munkavállalási célú beutazás esetén munkavállalási engedélyre és annak alapján kiállított munkavállalási célú vízumra van szükség. Az egyes államok rövid idejű tartózkodásra jogosító – pl. látogató vagy turista célú – vízumaival a munkavállalás, huzamos tartózkodás nem megengedett.

A külföldi munka megszerzésével járó ügyintézés, későbbi esetleges munkajogi természetű viták rendezése a munkavállaló és a munkáltató feladata. Külképviseleteink munkaközvetítéssel vagy munkaügyi viták rendezésével nem foglalkoznak.

 

felkiáltójel A Konzuli Szolgálat külföldi munkavállalással kapcsolatos tanácsai 
 • Nyelvtudás nélkül ne induljon el!
 • Ne higgyen a túl csábító ajánlatoknak! 
 • Ha családdal utazik, először csak a munkavállaló utazzon ki, a család többi tagjának kiutazására akkor kerüljön sor, amikor a megélhetés, lakhatás, társadalombiztosítás feltételei már adottak.
 • Előzetesen tájékozódjon munkavállalási engedély szükségességéről, annak beszerzési lehetőségeiről, a főbb adó- és társadalombiztosítási szabályokról, megélhetési költségekről.
 • Csak érvényes és részletes munkaszerződés birtokában induljon el! Részletesen tájékozódjon a munkafeltételekről, ragaszkodjon az írásbeli munkavállalási szerződéshez. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a munkavállaló és a munkáltató kötelezettségeit, a munkavégzés körülményeit, a munkabér összegét, a munkaadó által nyújtott szociális juttatásokat.
 • Legyen elővigyázatos, ha magánközvetítő közreműködését veszi igénybe. A be nem jegyzett munkaközvetítőn keresztüli munkavállalás kockázattal jár, és a becsapott munkavállaló utólag általában nem tud kártérítési igényt érvényesíteni. Soha ne fizessen magánközvetítőnek közvetítési, regisztrációs vagy egyéb díjat! Kormányrendelet írja elő, hogy a magánközvetítő az álláskeresőtől semmilyen címen nem kérhet a szolgáltatásaiért pénzt, annak ellenértékét minden esetben a munkaadó fizeti meg. A magánközvetítők nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál https://nfsz.munka.hu/tart/allaskeresok tájékozódhat.
 • Ha állásajánlatot kap, még a szerződés megkötése előtt tájékozódjon a leendő munkahelyről. Ehhez az Európai Foglalkoztatási Szolgálatnál (EURES) https://eures.munka.hu/ kap segítséget az ún. EURES-tanácsadóktól, akik információnyújtással, tanácsadással állnak az EU-ban elhelyezkedni szándékozók rendelkezésére.
 • Csak megfelelő anyagiak birtokában induljon el! A megélhetési kiadásokkal – lakbér, kaució, rezsi, fogyasztás – abban az átmeneti időszakban is kalkuláljon, amíg első fizetését megkapja. Megfelelő tartalékkal keljen útra, beleértve az esetleges hazautazás költéségét is. Átmeneti pénzzavar esetén hozzátartozója, ismerőse banki átutalással vagy Western Union http://www.intercash.hu/hu útján küldhet Önnek pénzt.
 • Útlevelét, személyi igazolványát soha ne adja ki a kezéből! Előfordulhat, hogy a munkáltató a vele kötött megállapodásban foglaltak biztosítása érdekében, valamint a további ügyintézés (tartózkodási engedély, lakcím létesítése) céljából elkéri a munkavállaló útlevelét. Erre az esetre javasoljuk, hogy a szükséges engedélyek beszerzése, bejelentések megtétele ügyében a munkaadóval együtt járjon el, okmányait ne adja oda ügyintézésre a munkáltatónak. Célszerű még elutazás előtt fénymásolatot készíteni az okmányokról.
 • Olyan nyelven készült iratot, amelyet nem ért, csak akkor írjon alá, ha igénybe tudott venni megfelelő tolmácsolást!
 • Tartózkodjon az illegális munkavégzéstől, amely minden országban komoly szankciókat von maga után.
 • Vegye figyelembe, hogy munkanélküli segélyre az uniós tagországokban általában csak az a külföldi jogosult, aki legalább egy évig dolgozott az adott országban és fizette a megfelelő személyi jövedelem- és egyéb adókat, járulékokat.
felkiáltójel További hasznos információ

 

Kizsákmányolás áldozata lett külföldön?