Ügyfélkapu | Okiratbeszerzés Magyarországról |
Lakcímnyilvántartás

Ügyfélkapu 
design elem

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.

Az Ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti a külképviseleten. A regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély) szükséges. Ezen kívül a kérelmezőnek meg kell adnia szabadon választott egyedi felhasználói nevét és egy elektronikus levélcímet (e-mail cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tároló elemet tartalmazó állandó személyazonosító igazolvánnyal (Eszig.) rendelkező polgárok számára lehetőség van otthonról, személyes megjelenés nélkül az első Ügyfélkapu-regisztráció létrehozására, amely szolgáltatáshoz az okmányszám és az egyszeri felhasználásra alkalmas (az okmányhoz tartozó PIN és PUK kóddal együtt átadásra kerülő) regisztrációs kód szükséges. Ezen adatok megadásával elektronikus úton, akár otthonról is végezhetnek Ügyfélkapu-regisztrációt és azzal akár azonnal elérhetnek elektronikus ügyintézési lehetőségeket az állampolgárok, kiváltva ezzel a korábbi személyes megjelenési kötelezettséget. A szolgáltatás igénybevételére a http://ugyfelkapu.gov.hu oldalon van lehetősége az állampolgároknak.

Bővebben

Okiratbeszerzés Magyarországról 
design elem

 • Anyakönyvi kivonat beszerzése
  A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított születési, házassági illetőleg halotti anyakönyvi kivonat beszerzése, amennyiben a kérelmező pontosan meg tudja jelölni az anyakönyvi esemény bekövetkezésének helyét és idejét.

  Ha rendelkezésére áll korábbi anyakönyvi kivonat, azt az ügyintézés egyszerűsítése érdekében kérjük, hogy szíveskedjen bemutatni a kérelme beadásakor. Ha a fogadó állam részese a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezménynek (röviden: Apostille Egyezmény), és a külföldi hatóság a magyar anyakönyvi kivonatot csak magyar Apostille tanúsítvánnyal ellátva fogadja el, az anyakönyvi kivonat Apostille hitelesítését is lehet kérni. Az Egyezményben nem részes államok esetében a külföldi állam Magyarországra akkreditált külképviselete által kiállított diplomáciai felülhitelesítés beszerzésére a magyar külképviseleten keresztül nincs lehetőség. 

 • Erkölcsi bizonyítvány beszerzése
  A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése. A kérelem beadásakor személyesen megjelenő ügyfél személyazonosságát a konzuli tisztviselő ellenőrzi. Az ügyfél kérelmének megfelelően a külképviseleten kérelmezett hatósági erkölcsi bizonyítvány kézbesíthető a külképviseleten keresztül, illetve lehetőség van magyarországi kézbesítési címre való postázásra is. A külképviseleten keresztül kézbesíteni kért hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus közokiratként kerül megküldésre a kiállító magyar hatóság által, a konzuli tisztviselő pedig arról hiteles, papír alapú másolatot készít. Bővebben

 • Családi állapot igazolásának beszerzése
  A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított családi állapot igazolásának beszerzése. A kérelem beadásakor személyesen megjelenő ügyfél személyazonosságát a konzuli tisztviselő ellenőrzi.

Lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek 
design elem

A külképviseleten a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos különböző eljárások kezdeményezhetők. A külképviseleten – a teljesség igénye nélkül – az alábbi eljárások megindítása kérelmezhető:

 • Magyar állampolgár külföldön történő letelepedésének bejelentése
 • Lakcímigazolvány kiadásának kérelmezése
 • Külföldön élő magyar állampolgár adatainak a nyilvántartásba való felvétele
 • Külföldön élőként nyilvántartott magyar állampolgár részére lakcímigazolvány pótlása, cseréje
 • A külföldi lakóhely megváltozásának bejelentése

Apostille tanúsítvány beszerzése magyar anyakönyvi kivonatokra 
design elem

Az ügyintézés részleteivel, illetve annak költségeivel kapcsolatos részletes tájékoztatás közvetlenül a külképviselettől kérhető.