Ügyintézés külföldön a konzulnál

Ügyintézés a konzulnál

A Konzuli Szolgálat egyes közigazgatási, illetve közjegyzői jellegű feladatok elintézésében nyújt segítséget a külföldön élő magyar állampolgároknak. 

Az ügytípusok többségében a konzuli tisztviselő közreműködőként jár el, az ügyfél kérelmét ahhoz a Magyarországon lévő hatósághoz továbbítja, amely a kérelemről dönteni fog. Az ügytípusok között vannak olyanok is, amelyekben a döntést a konzuli tisztviselő hozza meg.

Függetlenül attól, hogy magyarországi hatóság vagy a konzuli tisztviselő hozza meg a döntést, a kérelem beadásakor a konzuli tisztviselő vizsgálja meg, hogy a kérelem megfelel-e az előírásoknak, illetve hogy a kérelemhez csatolt okiratok hiánytalanul kerültek-e benyújtásra.

A külképviseleteken a kérelmek benyújtásakor az ügyfeleknek igazolniuk kell a személyazonosságukat. Kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak útlevelük és személyazonosító igazolványuk érvényességi idejére, az érvényességi idő lejárata előtt kezdeményezzék az új okmányok kiállítását!

A szolgáltatások egy része (például: útlevél, személyazonosító igazolvány kiállítása, hazai anyakönyvezés) csak a magyar állampolgárok részére nyújthatók. A kérelem beadásakor az ügyfélnek igazolnia kell a magyar állampolgárságát, amely az alábbi dokumentumokkal tehető meg:

  • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
  • érvényes magyar útlevéllel,
  • érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal,
  • ellenkező bizonyításig – honosítási okirattal.

Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát a felsorolt módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel is igazolható. Továbbá a személyiadat- és lakcímnyilvántartás igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát.

A külképviselet honlapján részletes leírás olvasható arról, hogy az egyes ügytípusokhoz milyen kérelmet kell kitölteni, illetve milyen okiratokat kell csatolni. Kérjük, hogy előzetesen tájékozódjanak a szolgáltatások felől, valamint a külképviseleti ügyintézés előtt szerezzék be az előírt formában az okiratokat, így elősegítve a gyors és gördülékeny ügyintézést.

Ha a külképviseletek honlapjain talált információk alapján további kérdéseik vannak az eljárást illetően, kérjük, forduljanak a külképviseletekhez annak érdekében, hogy felkészülten érkezhessenek az ügyintézésre.