Házasságkötés | BÉT | Válás

Házasságkötés külföldön

A házasságkötésre vonatkozó szabályok országonként változnak, ezért aki külföldön kíván házasságot kötni, az adott ország hatóságaitól kaphat pontos tájékoztatást a házasságkötés feltételeiről, a szükséges dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). Célszerű megismerkedni a helyi családjogi szabályokkal, szokásokkal, hagyományokkal, melyek jelentősen eltérhetnek a magyarországiaktól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén házasság nem köthető!

sárga vonal
Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése 

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, valamint külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelemnyomtatvány kitöltése. A kérelem nyomtatványon a házastársaknak nyilatkozni kell a házassági névviselésről, illetve a születendő gyermekek születési családi nevéről is.

2. Bejegyzett élettársi kapcsolat esetén az alábbi nyomtatványt szükséges kitölteni: Kérelemnyomtatvány bejegyzett élettársi kapcsolat

3. Csatolandó mellékletek:

  • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
  • a felek érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata;
  • a magyar állampolgárságú fél születési anyakönyvi kivonatának másolata;
  • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva;
  • házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező.

Külképviseleteink – a helyi sajátosságokra is figyelemmel – az érdeklődőknek további tájékoztatást adnak az ügyintézés részleteiről.

sárga vonal
Válás külföldön 

Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése 

Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyvezni kell.  

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelemnyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

  • a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
  • a házasságkötésről, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáról kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
  • a házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással és szükség esetén megfelelő hitelesítéssel (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) ellátva;
  • amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön Igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. (A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, diplomáciai felülhitelesítés) nincs szükség. 

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság, illetve létesített bejegyzett élettársi kapcsolat korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is).

A válás bejegyzésére irányuló eljárás díjmentes.

Külképviseleteink – a helyi sajátosságokra is figyelemmel – az érdeklődőknek további tájékoztatást adnak az ügyintézés részleteiről.