Személyek felkutatása külföldön

A Konzuli Szolgálat nem tud segítséget nyújtani Önnek külföldön tartózkodó személyek felkutatásában.

Az alább felsorolt szempontok segítségére lehetnek eltűnt hozzátartozó, rokon, ismerős, barát felkutatásában:

  • Ha régóta külföldön élő személyt kíván felkutatni, a keresett személy adatainak megadásával és a keresés indoklásával forduljon a keresett személy Ön által ismert utolsó külföldi lakcíme szerinti népességnyilvántartóhoz, polgármesteri hivatalhoz. Az adatvédelmi és nyilvántartási szabályok országonként eltérőek lehetnek, ezért nem minden országban szerezhető be a keresett adat.
  • Ha turistaként, látogatóként, üzleti útra utazott ismerősének, hozzátartozójának tartózkodási helyét nem ismeri, nem tudja vele felvenni a kapcsolatot, vagy attól tart, hogy az illető balesetet szenvedett vagy külföldön rendőri intézkedés alá vonták, jelentse a személy eltűnését a legközelebbi magyar rendőrségen azzal, hogy kéri eltűnt személyként történő nemzetközi körözését. A nemzetközi rendőri együttműködés keretében a külföldi rendőrség ilyen esetben értesíti a körözést kiíró magyar rendőrséget a keresett személy hollétéről.
  • Kiskorúak, gondnokoltak külföldi eltűnése esetében ugyancsak célszerű a magyar rendőrségen történő azonnali bejelentés.

Eltűnt gyermekek felkutatására fenntartott közösségi segélyvonal

Az Európai Unió tagországaiban egységes segélyhívó szám működik az EU-ban eltűnt gyermekek felkutatására. A gyermeküket kereső szülők az alábbi, egységes európai segélyvonalon keresztül Magyarországról is kérhetnek segítséget, tanácsot: 116 000 (Kék vonal). További információ: www.kek-vonal.hu/index.php/hu.