Amennyiben Ön külföldön munkát vállal és jogvitába keveredik, a Konzuli Szolgálatnak nincs lehetősége Önt munkaügyi eljárásban képviselni vagy munkajogi tanácsot adni. Javasoljuk, hogy ügyvéd, jogsegély- vagy érdekvédelmi szervezetek segítségével próbálja meg jogait érvényesíteni.

Az Európai Unióban történő munkavállalással kapcsolatos információkat az Európai Foglalkoztatási Szolgálat oldalán talál: https://eures.munka.hu/Lapok/default.aspx, valamint itt.

Külföldi vonatkozású családjogi viták(családjogi kapcsolaton alapuló tartási ügyek, jogellenes gyermekelviteli ügyek, gyermekkel való kapcsolattartást érintő ügyek) esetében haladéktalanul forduljon az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályához.

A Konzuli Szolgálat nem tud közreműködni külföldi büntetések, bírságok elengedésében vagy csökkentésében. A konzulnak nincs lehetősége arra, hogy egy adott büntetőügyben, szabálysértési ügyben a jogi út mellőzésével érjen el szabadlábra helyezést vagy a helyszíni bírság elengedését, összegének csökkentését, s különösen nem segíthet a büntetőjogi következmények alóli mentesítésben az ország elhagyásának elősegítésével. A bírságok külképviseleten történő befizetésére nincsen lehetőség.

Külön felhívjuk a figyelmet a közlekedési szabályok külföldi betartására. Tájékoztatjuk az Európában gépjárművel közlekedőket, hogy Magyarország, mint az EUCARIS (Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer) tagja, a külföldi hatóságok kérésére kiadja a szabálysértő magyar állampolgár gépjármű- és vezetői engedély adatait. Így a külföldi hatóság magyarországi lakcímre is küldhet felszólítást a külföldi közlekedési szabálysértés miatt kiszabott bírság befizetésére.