Amiben segíthetünk

Ha a konzuli tisztviselő magyar állampolgár halálesetéről tudomást szerez, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és tájékoztatja őt a temetéssel vagy a holttest hazaszállításával kapcsolatos teendőkről. 

Ha a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésére kötelezett (hozzátartozó, örökös) Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzuli tisztviselő kérelemre segítséget nyújt a halottszállítást végző szervezettel való kapcsolatfelvételben, a további ügyintézés során azonban a hozzátartozó maga jár el. A konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki és átveszi a külföldön történt haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet is. 

A Konzuli Szolgálat hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet, és abban – ha a törvény másként nem rendelkezik – nem vesz részt. A hagyatéki eljárásban a hozzátartozó jár el személyesen, vagy meghatalmazottja útján.

Amennyiben a hozzátartozók a hamvasztás költségeit nem tudják vállalni, a fogadó ország illetékes hatóságai – viszonosság alapján, és ha a fogadó ország szabályozása ezt lehetővé teszi – a külföldi állam költségére elvégezhetik a hamvasztást, azonban a temetésre kötelezettnek ez esetben is nyilatkoznia kell arról, hogy az állami hamvasztáshoz hozzájárul. Ezt a nyilatkozatot a hozzátartozó a konzuli tisztviselő előtt teheti meg, vagy – amennyiben a hozzátartozó Magyarországon tartózkodik – a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztályára eljuttatja. A külföldi állam általi hamvasztás lehetőségéről a Konzuli Szolgálat kérésre tájékoztatja a hozzátartozót.

 

Bővebb információt itt talál