Gyakran Ismételt Kérdések

Egyes országok elfogadják az utazás utolsó napjáig érvényes laminált, kártyaformátumú ideiglenes személyi igazolványt. Az utazási tanácsok menü pont alatt ország szerint tudja ellenőrizni, hogy a célország elfogadja-e az ideiglenes személyi igazolványt.  

Nem. Külföldre csak érvényes útlevéllel és – egyes országok esetében – érvényes személyi igazolvánnyal lehet utazni. A célország pontos belépési követelményeit az adott ország utazási tanácsai alatt találja. Kérjük, fordítson figyelmet az egyes országok által meghatározott érvényességi előírásokra!

Ha regisztrál konzuli védelemre, elérhetőségeinek birtokában gyorsabban megtörténhet a konzuli segítségnyújtás, amennyiben külföldön bajba kerül. Továbbá a regisztráció során megadott adatok elősegítik a kapcsolatfelvételt Önnel, ha a Konzuli Szolgálat válsághelyzetet hirdetett ki abban a célországban, ahová konzuli védelemre regisztrált. Regisztrálni közvetlenül a Konzinfo Utazom mobil alkalmazásból is tud, illetve az applikációból vészhelyzeti üzenetet fogadhat. A regisztráció ingyenes, és csak pár percet vesz igénybe. További információt az alábbi oldalon talál. 

Amennyiben kiskorú személy csak az egyik szülő kíséretében vagy más felnőtt kíséretében, esetleg egyedül utazik külföldre, javasoljuk szülői hozzájáruló nyilatkozat (vagy gyámhatósági hozzájárulás) beszerzését. Mintát a szülői hozzájáruló nyilatkozathoz itt talál. Javasoljuk, hogy a célország hatósági gyakorlatáról, egyes esetekben rendszeresített formanyomtatványairól honlapunk utazási tanácsai között, a célországot kiválasztva, a „Kiskorúak beutazása” pontban tájékozódjon, valamint olvassa el az általános tudnivalókat.  

Ellopott vagy elveszett okmányairól mindenképpen rendőrségi jegyzőkönyvet szükséges felvetetni. Bankkártya eltűnése esetén haladéktalanul értesítse bankját, és kérje a kártya letiltását. A Konzuli Szolgálat a hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott úti okmány helyett, ezért javasoljuk a lehető leggyorsabb kapcsolatfelvételt a magyar külképviselettel. További hasznos információt az alábbi oldalon talál. 

A sürgős ellátást igénylő betegnek a konzul segítséget nyújthat – elsősorban az egészségügyi és biztosítási intézményekkel való kapcsolatfelvételben. A pontos eljárást a körülmények mérlegelésével a konzul határozza meg, ezért – amennyiben segítségre van szüksége – javasoljuk a közvetlen kapcsolatfelvételt a konzuli hivatallal és biztosítójával. Külföldi utazását megelőzően célszerű teljes körű beteg- és balesetbiztosítást kötni. Részletes tájékoztatást a Kórházban külföldön menüpontunk alatt talál.

Javasoljuk a légitársasággal történő közvetlen egyeztetést. A Konzuli Szolgálat menetjegy foglalásában, átíratásában, módosításában nem tud segíteni. A utasjogokat illetően honlapunkon itt tájékozódhat.

A vízum szükségessége a célország beutazási feltételeitől függ. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást a célország utazási tanácsai alatt olvashat. Vízumügyeket érintően javasoljuk a választott ország budapesti külképviseletével történő egyeztetést is, elérhetőségeiket az alábbi oldalon találja.

Külföldi munkavállalás esetén javasoljuk a célország beutazási és munkavállalási feltételeiről, valamint a várható munkafeltételekről a teljeskörű tájékozódást az utazás előtt. Javasoljuk továbbá a munkaszerződés és biztosítás előzetes megkötését, elegendő pénztartalék meglétét és a munkavállalásról szóló tájékoztató részletes áttekintését. 

A kifizetetlen munkabér behajtásában a konzul nem tud közreműködni, jogi képviseletet nem láthat el. A konzul tájékoztatással szolgálhat az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről. Javasoljuk a helyi hatóságok értesítését, esetleg az ügy jogi útra terelését.

Hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében a konzul tanácsadással közreműködik. Hozzátartozó, barát gyors anyagi segítségének továbbításához javasoljuk az azonnali pénzátutalási lehetőségek (pl. Western Union pénztárak) igénybevételét, így az utalt összeget személyazonossága igazolását követően a helyi valutában szinte azonnal átveheti. A konzul a körülmények mérlegelése alapján, utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha a bajba jutott önhibája kizárható és a kölcsön nyújtásának jogszabályi akadálya nincs.

A Konzuli Szolgálat nem biztosít szállást, lakhatást, nem működik közre szállásfoglalás módosításában. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy közvetlenül az utazásszervezővel, a szállásadóval vagy a munkáltatóval egyeztessen.

Javasoljuk a keresett személy családjánál, ismerőseinél és munkáltatójánál a tájékozódást. Amennyiben a személyt eltűnt személyként kívánják kerestetni, az eltűnést a magyar rendőrségnél kell bejelenteni. A Konzuli Szolgálat nyomozati tevékenységet nem lát el. Az eltűnést kérjük a magyar rendőrségnél bejelenteni. További információt itt olvashat. Ha a konzul halálesetről tudomást szerez, a rendőrség közreműködésével haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját. Őrizetbe vétel esetén a fogvatartott által megjelölt személyt értesíti. 

Külföldön élő személyek felkutatásában a Konzuli Szolgálat nem tud segítséget nyújtani, ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást olvashat az alábbi oldalon. A keresésbe célszerű lehet nemzetközi humanitárius vagy egyházi szervezetek bevonása is, pl.: Nemzetközi Vöröskereszt, valamint a Belügyminisztérium részére adatszolgáltatási kérelem megküldése. 

A házasságkötés szabályai országonként változnak, ezért aki külföldön tervez házasságot kötni, az adott ország hatóságaitól kaphat pontos tájékoztatást a feltételekről, a szükséges dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). A magyar külképviseleten házasság nem köthető. Amennyiben külföldön kötött házasságot vagy létesített bejegyezett élettársi kapcsolatot, azt anyakönyvezni szükséges Magyarországon is. Az eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatást itt olvashat.

Az utazó vízumkötelezettsége függhet állampolgárságától, valamint látogatása céljától. A Magyarországra történő beutazás feltételeiről részletes tájékoztatást olvashat honlapunkon. A vízumkérelem benyújtásának feltételeiről az illetékes magyar külképviselet honlapján található bővebb tájékoztatás.

A helyi hatóságokkal történő egyeztetésben a konzul csak érdekvédelmi ügyekben láthat el tolmács vagy fordítói feladatot.

A konzuli hivatalban lehetősége van életbenléti igazolás igénylésére. Az Ön által személyesen benyújtott nyomtatványon a konzul a személyazonosítást követően hitelesíti az Ön aláírását. Az eljárásról szóló részletes tájékoztatót és a konzuli hivatalok elérhetőségeit az alábbi oldalon találja. További hasznos információt a Magyar Államkincstár honlapján talál.

Az őrizetbe vett személy kérheti a konzul értesítését a helyi hatóságoktól. Ugyanakkor a konzul nem láthatja el a fogvatartott jogi képviseletét, de tájékoztatást nyújthat a fogadó államban szokásos eljárásról, és tanácsot adhat védőügyvéd választásához és tolmács igénybevételéhez. A részletes tájékoztatót alábbi oldalunkon találja.

Az elhunyt magyar állampolgár koporsóval történő hazaszállításához a konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki, és átveszi a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet is. A szállítás megszervezéséhez nemzetközi temetkezési vállalatot szükséges megbízni. A külföldön történt halálesettel kapcsolatos részletes tájékoztatót az alábbi oldalon találja. 

Az elhunyt hamvainak urnában történő hazaszállítása általában nincs engedélyhez kötve, egyes országokban azonban ettől eltérő is lehet a szabályozás. (Javasoljuk ennek tisztázását az illetékes konzuli hivatalnál és a légitársaságnál.) A külföldön történt halálesettel kapcsolatos részletes tájékoztatót az alábbi oldalon érheti el.
 

Ha Ön kanadai és magyar kettős állampolgár, akkor a magyar Konzuli Szolgálat nem illetékes közreműködni a Kanadában történő kanadai hatósági ügyintézése során.

Javasoljuk, hogy időben, az úti okmányai érvényességi idejének lejártát megelőzően igényelje meg az új okmányokat a konzuli kerület szerinti konzuli hivatalban. A külképviseleten sürgősségi magánútlevél és e-személyi kiállítására nincs lehetőség. A magyar külképviseletek honlapján olvashatja az igényléshez szükséges iratok körét, valamint tájékozódhat az eljárásról. A külképviseleteket a Magyarország külképviseletei külföldön menüpontunkban találja.

Az úti okmány eltűnését a helyi rendőrségnél és a magyar hatóságnál is be kell jelenteni, részletes információt az alábbi oldalon olvashat.

Magyar állampolgár gyermeke – a törvény erejénél fogva – születésétől magyar állampolgár, függetlenül a születés helyétől. A külföldön történt születés magyar anyakönyvezése is szükséges, ezzel egyidőben igényelhetnek számára úti okmányt a magyar külképviseleten. A születési anyakönyvi kivonat nem úti okmány. A részletes tájékoztató itt érhető el.

A konzuli hivatalban lehetősége van aláírásának hitelesítését kérni. A konzul névaláírás vagy kézjegy valódiságát akkor tanúsítja, ha a személyesen megjelent ügyfél az okiratot előtte írja alá, vagy az okiraton lévő aláírását a konzul előtt a sajátjának ismeri el. Az eljárásról szóló részletes tájékoztatót és a konzuli hivatalok elérhetőségeit az alábbi oldalon találja.

Külföldön felhasználásra szánt magyar okiratait felülhitelesíttetheti postai úton vagy személyes ügyintézés keretében. Az ügyintézés menetéről részletes tájékoztatót honlapunk talál. Egyes okiratok felülhitelesítése során szükség van közbenső felülhitelesítésre, javasoljuk az ügyintézés mentének részletes áttekintését honlapunkon.

A külképviseletek honlapján elérhető az időpontfoglalással kapcsolatos információ. Többnyire az ügyintézés előzetes online időpontfoglalás mellett lehetséges. Kérjük, tájékozódjon a külképviseletek honlapján a Magyarország külképviseletei külföldön menüpont alatt.

Ha külföldön konzuli segítségre szorul, munkaidőben az illetékes külképviselethez fordulhat. Munkaidőn túl pedig a Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központ (Call Center) hívható. A Call Center elérhetőségeit az alábbi oldalon találja, illetve honlapunk főoldaláról is a Call Center ikon megnyomásával közvetlenül hívhatja. 

Csomag küldésében, szállításában és megőrzésében a konzuli hivatal nem tud közreműködni.

Igen, minden magyar külképviseleten beszélnek magyarul.