Ügyféltájékoztató 

sárga vonal

A miniszteri felülhitelesítés iránti kérelmek benyújtásának rendje

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a miniszteri felülhitelesítés iránti kérelem benyújtását személyes, illetve postai úton is biztosítja.

Az (EU) 2016/1191 rendelet az Európai Unió országaiban számos közokirat-típus (többek között anyakönyvi kivonatok, életbenléti- és családi állapot igazolások, erkölcsi bizonyítványok) esetében megszüntette az Apostille beszerzésének szükségességét, és jelentősen egyszerűsítette a fordítások beszerzését, így előfordulhat, hogy egyáltalán nincs szükség felülhitelesítésre. Bővebb tájékoztatást az Európai Unió E-Justice portálján találhat. 

sárga vonal
Személyes ügyintézés 

A kérelem benyújtására a 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. alatti ügyfélszolgálaton, kizárólag előzetes online időpontfoglalás alapján van lehetőség.
A kérelmet a Konzinfo Ügysegéd rendszerben (https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu) kell kitölteni, majd az online előkészített és kinyomtatott dokumentumot a kérelem benyújtásakor keltezéssel és aláírással szükséges ellátni.

A Konzinfo Ügysegédbe felhasználói profil létrehozását követően lehetséges a belépés, majd a Menüből a Felülhitelesítés (Magyarországon) kérelmet kell kiválasztani. A rendszer teljeskörű segítséget nyújt a kérelem kitöltéséhez. 

Az elmentett kérelem a kezdőlapon lévő Saját ügyeim mappában is elérhető lesz.

Online időpontfoglalás a Konzinfo Ügysegéd rendszerben, a kérelem elküldését követően lehetséges a jobb felső Menüben elérhető Időpontfoglalás alatt, vagy közvetlenül a https://konzinfoidopont.mfa.gov.hu oldalon. Felhívjuk a figyelmet, hogy az online rendszerünkben naponta nyitunk meg újabb időpontokat. Tájékoztatjuk, hogy a személyes ügyintézés mellett kérelmét postai úton is benyújthatja. A postai úton történő kérelem benyújtásáról lentebb tud tájékozódni.  

Az ügyintéző a kérelem benyújtásakor pontos tájékoztatást ad a felülhitelesített iratok kiadásáról.

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók, amelyek értelmében a hiánytalanul előterjesztett kérelem esetében, és amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az eljárási határidő 8 nap (ún. teljes eljárásban, tehát ha tényállás nem tisztázott, az eljárási határidő maximum 60 nap). 

Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja felülhitelesítendő aláírásonként 5.500,- Ft, amely összeg az okirat beadásakor bankkártyával fizetendő. Az ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig tart 9:00 és 12:00 óra között. A helyszínen sorszámhúzást nem biztosítunk, kizárólag előzetesen időpontot foglaló ügyfeleket fogadunk. Kérjük, pontosan érkezzen, mivel az ügyféltérben várakozásra nincs lehetőség. Felhívjuk figyelmüket, hogy az 5 percen túli késéssel érkezőket már nem tudjuk fogadni.

sárga vonal
Ügyintézés postai úton 

Kérem, figyelmesen tanulmányozzák a benyújtandó okiratokra vonatkozó követelményeket, különösen a közbenső felülhitelesítésre. A hiányos okiratokat nem áll módunkban felülhitelesíteni, azokat hiánypótlási felhívás keretében visszaküldjük.

Az esetleges nagy értéket képviselő vagy pótolhatatlan iratok esetében a postai küldeményekre vonatkozó általános szabályok szerint alakul a felelősség rendje, kérjük, ezt vegyék figyelembe! A Minisztérium az iratokat ajánlott küldeményként továbbítja magyarországi lakcímre, értékbiztosításra nincsen mód! 

 1. Töltse ki a Felülhitelesítés (Magyarországon) kérelmet a Konzinfo Ügysegéd rendszerben  https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu 
 2. Utalja át a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–01410608–00000000 számú számlájára az eljárási díjat, amely 5.500,- Ft felülhitelesítendő aláírásonként. A közlemény rovatban tüntesse fel: FH + VEZETÉKNÉV. ( IBAN : HU89 10032000-01410608-00000000 ; SWIFT kód: HUSTHUHB )
 3. Nyomtassa ki a banki tranzakciós bizonylatot. 
 4. Ellenőrizze, hogy az okiratokon szerepelnek-e a szükséges közbenső felülhitelesítések.
 5. Nyomtassa ki és írja alá az online előkészített kérelmet, majd a tranzakciós bizonylattal, valamint az eredeti okiratokkal együtt postázza a következő címre:
  Külgazdasági és Külügyminisztérium 
  Konzuli és Állampolgársági Főosztály, Felülhitelesítés 
  1525 Budapest, Pf. 28

A felülhitelesítés rendjéről, az Apostille tanúsítványról és a miniszteri felülhitelesítésről az alábbi linkeken tájékozódhat: