Állandó személyazonosító igazolvány 

sárga vonal
A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok a hivatásos konzuli tisztviselőnél tároló elemmel (chip) ellátott állandó személyazonosító igazolvány kiállítása iránti kérelmet nyújthatnak be. A külképviseleten ideiglenes személyazonosító igazolvány kérelmezésére nincs lehetőség. 

Az ügyfélforgalomra tekintettel számos külképviseleten időpontot kell foglalni az személyazonosító igazolvány kiállítása iránti kérelem benyújtására. Kérjük, az időpontfoglalással kapcsolatban érdeklődjön az adott külképviseleten!

Állandó személyazonosító igazolványra minden – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő – magyar állampolgár jogosult, függetlenül attól, hogy magyarországi vagy külföldi állandó lakóhellyel rendelkezik. A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szereplő vagy passzivált magyar állampolgárok részére nem állítható ki személyazonosító igazolvány, nekik először kérniük kell a nyilvántartásba vételüket.

A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő a benyújtott iratok, illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján ellenőrzi a kérelmező személyazonosító igazolványra való jogosultságát, a személyazonosságát és az állampolgárságát. 

A kérelmet személyesen lehet benyújtani, ekkor a kérelmező arcképmása, aláírása és ujjnyomata (6 éves kortól) elektronikus módon felvételre kerül, tehát meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség.

Cselekvőképtelen kiskorú (14 év alatti) mindkét szülő, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú személy a törvényes képviselő útján nyújthatja be kérelmét.

Az ujjnyomat adása kötelező a 6 év feletti igénylőknek, kivéve, ha az igénylő ideiglenesen vagy fizikailag képtelen ujjnyomat adására. A fizikai képtelenséget orvosi igazolással kell igazolni.

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama, ha a kérelmező

  • a 12. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja, de legfeljebb a 12. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam;
  • a 12. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, a kiállítás napjától számított 3 évet követő születési idejének napja;
  • a 18. életévét betöltötte, a kiállítás napjától számított 6 évet követő születési idejének napja.

A 70. életévet betöltött kérelmező kérheti, hogy részére a kiállítás napjától számított 10 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerüljön kiállításra.

Az ujjnyomat adására ideiglenesen képtelen kérelmező részére a kiállítás napjától számított 1 éves érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kerül kiállításra.

A személyazonosító igazolvány kiállítása illeték- és díjmentes.

A személyazonosító igazolvány cseréjét az érvényességi idejének lejárta előtt 60 nappal lehet kérni. Ez alól kivételt jelent:

  • 12 éves gyermek, aki csak a 12. születésnapjának betöltését követően,
  • 70. életévét betöltött kérelmező 6 éves érvényességű személyazonosító igazolványa helyett 10 éves érvényességű igazolványt bármikor,
    régi típusú személyigazolvány birtokosa bármikor 

kérheti a személyazonosító igazolvány cseréjét.

A külképviseleteken elektronikus aláírás (E-sign) nem igényelhető.

További információk az alábbi honlapon érhetők el: https://nyilvantarto.hu/hu/szig