Diplomáciai felülhitelesítés

Külföldön kiállított közokiratok

A Magyarországon felhasználni kívánt, külföldön kiállított közokiratot a kiállítás szerinti országban hitelesíttetni kell. Azokban az országokban, amelyek részesei az Apostille Egyezménynek, a fogadó állam illetékes hatósága állítja ki az Apostille tanúsítványt, az okirat az Egyezményben részes bármely államban minden további felülhitelesítés nélkül felhasználható. Abban az esetben, ha az adott ország nem részese az Apostille Egyezménynek, az okirat diplomáciai felülhitelesítése szükséges. 

sárga vonal
Apostille tanúsítvány kiállítása 

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény (röviden: Apostille Egyezmény) részes államaiban a közokiratokra a külföldi állam erre kijelölt hatóságától Apostille tanúsítványt kell beszerezni. Ezeknek az államoknak a naprakész listáját, valamint az egyes államokban Apostille tanúsítványt kiállító szervek felsorolását az alábbi linken érheti el: www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=41

sárga vonal
Diplomáciai felülhitelesítés 

Azokban az országokban, amelyek nem részesei az Apostille Egyezménynek, a konzul diplomáciai felülhitelesítéssel látja el a külföldi közokiratot. E felülhitelesítést a konzul az okiraton elhelyezett, vagy ahhoz hozzáfűzött záradék formájában állítja ki, ez a záradék azt tanúsítja, hogy az okiraton szereplő bélyegző és aláírás valódi, és megegyezik a külképviselet birtokában lévő bélyegző- és aláírásmintával. A konzul által végzett diplomáciai felülhitelesítésre akkor kerülhet sor, ha az okiratot ellátták a külföldi állam saját joga által meghatározott szerv (esetleg több szerv) közbenső felülhitelesítésével. Az általános gyakorlat szerint a közbenső felülhitelesítést (ha több ilyen közbenső felülhitelesítés szükséges, akkor az utolsó felülhitelesítést) a külföldi állam külügyminisztériuma állítja ki, a magyar konzul ezt az aláírást és bélyegzőt látja el diplomáciai felülhitelesítéssel. Egyes országokban a konzul más hatóságok közbenső felülhitelesítését is elláthatja diplomáciai felülhitelesítéssel, amennyiben ennek feltételei fennállnak, ezért erről a lehetőségről érdemes közvetlenül a külképviseleten tájékozódni. Amennyiben az okiraton szereplő bélyegző, aláírás valódiságával, vagy akár magának az okiratnak a valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, a diplomáciai felülhitelesítést a konzul megtagadja.