Úti okmány elvesztése, eltulajdonítása

sárga vonal
Bejelentési kötelezettség

Amennyiben külföldi tartózkodása során útlevelét, személyazonosító igazolványát elvesztette vagy eltulajdonították, köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított három munkanapon belül bejelenteni elektronikus úton a mo.hu webes ügysegéden keresztül vagy személyesen bármelyik konzuli tisztviselőnél. Eltulajdonítás esetén a helyi rendőrségen tett feljelentés egy példányát is be kell mutatnia a konzulnak.

sárga vonal
Úti okmány pótlása

A magánútlevél és a kártyaformátumú állandó személyazonosító igazolvány pótlását a megfelelő elektronikus azonosítást követően elektronikus úton (mo.hu) is lehetősége van kezdeményezni annak érvényességi idején belül. A kérelem benyújtásával eleget tesz bejelentési kötelezettségének is.

Amennyiben a hazautazás sürgős és magánútlevelének vagy személyazonosító igazolványának pótlása a hazautazásig nem lehetséges, a konzul kérelemre, hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet állít ki. Az ideiglenes magánútlevél legfeljebb egyéves érvényességi időtartammal állítható ki, érvényességi idejét a konzul állapítja meg az utazás céljához szükséges időtartam figyelembevételével. Az ideiglenes magánútlevél iránti eljárásban a kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek konzuli díjat kell fizetnie és a hazautazást igazoló menetjegyet is be kell mutatnia. Az okmány Magyarország vagy a kérelmező szokásos tartózkodási helye szerinti ország területére történő egyszeri beutazásra jogosít, és a hazautazást követően öt munkanapon belül le kell adni a járási hivatalnál, vagy – amennyiben az okmányt a szokásos tartózkodási hely szerinti országba történő visszautazásra használták fel – a konzulnál. 

További információ a benyújtandó iratokról, az eljárás menetéről

sárga vonal
Ideiglenes magánútlevél-kérelem benyújtása 

A bejelentés az ügyfél személyes megjelenése esetén jegyzőkönyv felvételével történik. Az ügyfél köteles bemutatni a fogadó ország hatósága által kiállított igazolást az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának bejelentéséről. A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát, valamint az ideiglenes magánútlevélre való jogosultságát.

Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy hazatérésre szolgáló ideiglenes magánútlevél iránti kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújtja be.

Ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy korábban már rendelkezett magánútlevéllel vagy a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolvánnyal, de az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, elegendő, ha az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet csak az egyik szülő írja alá és nyújtja be, a másik szülő (törvényes képviselő) hozzájáruló nyilatkozatát nem kell csatolni. Az ideiglenes útlevelet ebben az esetben csak a korábbi utazási okmány érvényességi idejéig szóló érvényességgel lehet kiállítani.

sárga vonal
Egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítása 

A Magyarországon menekültként, oltalmazottként, menedékesként vagy hontalanként elismert személyek, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személyek, akiknek a Magyarország által kiállított úti okmányuk külföldi tartózkodásuk során használhatatlanná vált, elveszett, eltulajdonították, a Magyarországra történő visszatéréshez Magyarország konzuli képviseletén kérhetik ideiglenes, egyszeri visszautazásra jogosító úti okmány kiállítását az alábbiak szerint.

Részletes leírás itt található