Külföldre utazás előtt minden esetben javasoljuk mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötését, amely fedezi egy esetleges sürgős egészségügyi ellátás, valamint kórházi tartózkodás költségeit. Érdemes meggyőződni arról, hogy a biztosítás fedezete kiterjed-e a tervezett tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokra, mint például extrém vagy vízi sportok, búvárkodás, hegymászás.

A külföldi sürgősségi egészségügyi ellátás magyar társadalombiztosítás terhére történő finanszírozásának részletszabályairól bővebb információ található honlapunkon, illetve a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján.

Amennyiben egy magyar állampolgár külföldi tartózkodása során baleset következtében, bűncselekmény áldozataként vagy súlyos, sürgős ellátást igénylő megbetegedés okán kórházba kerül, a konzul az alábbiakban lehet a segítségére:

  • tájékozódik arról, hogy az érintett megfelelő egészségügyi ellátásban részesül-e;
  • értesíti a sérült/beteg által megjelölt személyt;
  • felvilágosítást nyújt az érintettnek, illetve közeli hozzátartozójának a gyógykezelés, szükség esetén kárigény érvényesítésének feltételeiről;
  • szükség esetén közreműködik a hazaszállítás megszervezésében;
  • szükség esetén tanácsot ad tolmács igénybevételéhez;
  • segítséget nyújt a kórháznak közeli hozzátartozó felkutatásában.

Amennyiben a sérült/beteg közeli hozzátartozója a helyszínen van, úgy előfordulhat, hogy a kórház nem értesíti a konzulátust a magyar állampolgár egészségügyi ellátásáról. Az egészségügyi személyzet által kezelt adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályok értelmében a beteg egészségi állapotáról elsősorban a beteg által megjelölt személynek, vagy – amennyiben állapotából kifolyólag erről nem tud nyilatkozni – közeli hozzátartozójának adnak felvilágosítást.

Amiben a konzul nem segíthet:

  • egészségügyi ellátás költségeinek kifizetése, megelőlegezése, mérséklése, elengedése;
  • orvosi szakvélemény befolyásolása, megváltoztatása, az ellátást végző orvos választása;
  • ellátással kapcsolatos vitás kérdések rendezése, jogi képviselet ellátása;
  • esetleges kárigény benyújtása.

A konzul a vele közölt információkat, személyes adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek az érintett hozzájárulása nélkül nem adja át.

 

További hasznos információ a témában