Tájékoztatónk célja, hogy felhívja a külföldre utazó magyar állampolgárok figyelmét a jogszabályok megsértésének következményeire, valamint bemutassa, hogy a magyar konzulok milyen segítséget nyújthatnak azoknak a magyar állampolgároknak, akiket külföldön bármilyen okból a törvények megsértésével vádolnak, és a helyi hatóságok őrizetbe vesznek vagy letartóztatnak.

Egy adott ország törvényeinek betartása az ott tartózkodó külföldiek számára is kötelező, és senki nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri a helyi jogszabályokat, továbbá nem kérhet enyhébb elbánást vagy mentességet cselekedetének következményei alól pusztán azért, mert külföldi állampolgár!

  • A szervezett bűnözés, a prostitúció, az embercsempészet, a kábítószerrel vagy az illegális fegyverkereskedelemmel összefüggő bűncselekmények ellen minden államban szigorúan lépnek fel. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmény súlyos, akár életfogytig tartó szabadságvesztést, egyes államokban halálbüntetést is maga után vonhat.
  • A legtöbb országban a megfelelő engedély nélküli (illegális) tartózkodás és munkavállalás szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül, amit elzárással vagy az országból való kiutasítással büntetnek.

A nemzetközi jog minden külföldön letartóztatott magyar állampolgár számára lehetővé teszi a konzuli segítségnyújtást. Amennyiben azt az őrizetbe vett személy igényli, a külföldi hatóság haladéktalanul értesíti a helyi magyar konzult. Ezt követően a konzul felveszi a kapcsolatot a letartóztatottal, és segítséget nyújt a jogszabályok és előírások keretein belül.

Tanácsoljuk, hogy már a magyar konzullal való kapcsolatba lépés előtt – amennyiben nem érti megfelelő fokon a helyi hatóság által használt nyelvet – ragaszkodjon megfelelő nyelvtudással rendelkező tolmács közreműködéséhez. Bármiféle iratot csak akkor írjon alá, ha annak tartalmát megértette! 

sárga vonal
Amiben segíthet a konzul

A fogvatartott írásban kérheti a konzuli védelmet és az általa megjelölt személy értesítését a külföldi fogva tartásról. A konzul kérésére tájékoztatást ad a fogadó államban szokásos eljárásról, valamint a lehető leghamarabb értesíti a fogvatartott által megjelölt személyt. Amennyiben a fogadó állam nem biztosít ingyenes jogi képviselőt, vagy a kijelölt ügyvédet a fogvatartott nem kéri, a konzul tanácsot adhat ügyvéd és tolmács megbízásával kapcsolatban, de konkrét ügyvédet, tolmácsot nem ajánlhat, hiszen munkájukért felelősséget vállalni – tekintve, hogy ők a külképviselettől függetlenül tevékenykednek – nem tud.

A konzul kapcsolatot tart a letartóztatottal, és kérésére – indokolt esetben – meglátogatja a börtönben. A fogvatartottak látogatása a körülmények mérlegelése alapján történik – a konzul nem köteles minden magyar állampolgárságú fogvatartottat meglátogatni. 

Továbbá a konzul segítséget nyújt a családdal történő kapcsolattartásban, szükség esetén közreműködik abban, hogy a letartóztatott orvosi ellátásban részesüljön, fellép a letartóztatott érdekében, amennyiben annak alapvető jogait megsértik, különösen, ha az eljárás során nem biztosítják számára a védelemhez való jogot, valamint akkor is, ha bántalmazzák vagy diszkriminatív módon bánnak vele. 

A jogerősen elítélt magyar állampolgárt a konzul tájékoztatja a büntetés magyarországi letöltésének lehetőségéről, amennyiben a körülmények ezt lehetővé teszik.

sárga vonal
Amiben nem tud segíteni a konzul 

A konzul nem láthatja el a fogvatartott jogi képviseletét. A konzulnak nincs módja kivételes elbánást, jogkövetkezmények alóli mentességet vagy azonnali szabadon bocsátást elérni, ügyvédi költségeket, pénzbírságot és óvadékot kifizetni. Továbbá nincs lehetősége a fogvatartott ügyében folyó bírósági eljárásba bekapcsolódni, azt befolyásolni, tolmácsolásban közreműködni. Amennyiben a fogvatartott a bírósági eljárás során visszásságot tapasztal, azt minden esetben a védelmét ellátó jogi képviselőnek kell jeleznie.

A konzul a vele közölt információkat, személyes adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek az érintett hozzájárulása nélkül nem adja át.